Zoek op

Mijnen

bezit verwerven bij publieke verkoop [zie ook: meyning].
Gevonden op http://resources.huygens.knaw.nl/vocglossarium/zoekvoc

Mijnen

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Mijnen``] Men verstaat door mijn eene hoeveelheid buskruid in eenig ligchaam ingesloten, met het doel dit uit elkander te doen springen, er een gedeelte af te scheuren of een voorwerp te vernielen, dat insgelijks in dat ligchaam bevat is, benevens al hetgeen er noodig is om die hoeveelheid buskruid ter ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0014.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.