Zoek op

Alevieten

Alevieten (niet te verwarren met Alawieten in Syrie en Libanon) beschouwen zichzelf als een religieuze stroming binnen de islam. Soennieten beschouwen de Alevieten niet altijd behorend tot de gemeenschap van gelovigen. De meeste Alevieten wonen in Turkije.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10248

Alevieten

Richting ontstaan uit de 12-er Shi`itische Islam, maar niet door alle Shi`iten erkend.
Gevonden op http://www.katinkahesselink.net/islamnl/terminologie.html

alevieten

[Levensbeschouwing] zij vormen een vrijzinnige stroming binnen de islam
Gevonden op https://quizlet.com/115655804/levensbeschouwing-begrippen-hoofdstuk-2-flash
Geen exacte overeenkomst gevonden.