Zoek op

neologisme

het neologisme zelfst.naamw.Uitspraak:   [nejolo'xɪsmə] Verbuigingen:   neologisme|n, neologisme|s (meerv.) woord dat of uitdrukking die in een bepaalde taal nog niet eerder bestond Voorbeeld:   `Het woord 'cappuccino' was kortgeleden een Nederlands neolog...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/neologisme

NEOLOGISME

1) Nieuw gevormd woord 2) Nieuw taalgebruik 3) Nieuw woord 4) Nieuwe uitdrukking 5) Nieuwe zegswijze 6) Nieuwgevormd woord 7) Nieuwigheid (taal) 8) Nieuwvormig 9) Nieuwvorming 10) Taalnieuwigheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/NEOLOGISME/1

Neologisme

Een taalnieuwigheid Afgeleid van het Griekse neô (nieuw) en lôgôs (woord) Vooral impressionisten, zoals Couperus, trachtten nieuwe woorden te maken Zie calembour Zie de site van Van Dale voor een signalering over 2003
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_n.htm

Neologisme

nieuwvorming, nieuw woord in een taal
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_-ismen

Neologisme

Een neologisme of nieuwvorming is een taalelement dat nieuw is in een taal. Hoewel het om elementen van zinsbouw of klank kan gaan, wordt deze aanduiding over het algemeen gebruikt voor woorden – meer in het bijzonder inhoudswoorden – en niet voor woordgroepen en-of zinsdelen. In het algemeen worden neologismen in ruime zin onderscheiden van n...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Neologisme

neologisme

Nieuw gevormd woord dan wel een bestaand woord gebruikt in een nieuwe betekenis. Een neologisme is vaak ontstaan naar het voorbeeld van een gangbaar woord.
Men onderscheidt twee typen. Allereerst is daar de groep woorden ontstaan naar aanleiding van nieuwe zaken. Zo is het woord ‘vliegenier’, destijds een neologisme, gevormd op basis...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

neologisme

nieuwgevormd woord
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

neologisme

nieuw gevormd woord (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/neologisme

Neologisme

Onder een neologisme (Grieks: neo-nieuw - logos-woord) verstaan we een nieuw gevormd woord. Nieuwvormingen kunnen ontstaan om praktische redenen en verliezen dan op korte termijn hun nieuwigheidswaarde. In de literatuur worden neologismen vaak gebruikt om esthetische of expressieve redenen.
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/284_Neologisme.html

neologisme

[Nederlands] nieuw woord of nieuwe uitdrukking
Gevonden op https://quizlet.com/21220528/nederlands-flash-cards/

neologisme

Nieuw, nog niet ingeburgerd woord of uitdrukking. Neologismen bestaan maar kort: ze slaan aan en worden gewoon onderdeel van de woordenschat, of verdwijnen als eendagsvlieg weer uit het spraakgebruik. Typische voorbeelden zijn de nieuwigheden die kranten en tijdschriften rond de jaarwisseling als de woorden van het afgelopen jaar presenteren. Omgek...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/taalwetenschap/neologisme
Geen exacte overeenkomst gevonden.