Zoek op

amfibie

Gewerveld dier dat meestal een deel van zijn bestaan in het water en een deel op het land doorbrengt (kikkers, padden en salamanders). Ze zijn voor de voortplanting afhankelijk van water, in tegenstelling tot reptielen die in een gelegd ei dat waterige milieu nabootsen.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/levenswetenschappen-en-geneeskunde/amfi

amfibie

de amfibie zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ɑmfi'bi] Verbuigingen:   amfibie|ën (meerv.) dier dat op het land en in het water kan leven Voorbeeld:   `Kikkers, padden en salamanders zijn amfibieën.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: '...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/amfibie

AMFIBIE

1) Dier 2) Dier dat zowel in het water als op het land leeft 3) Dier dat zowel op het land als in het water kan leven 4) Diersoort 5) Gewerveld dier 6) In of nabij water levend dier 7) Pad 8) Puit 9) Reptiel 10) Salamander 11) Tweeslachtig dier
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AMFIBIE/1

amfibie

tweeslachtig koudbloedig gewerveld dier dat als pootloze larve in water leeft, een gedaanteverwisseling ondergaat en verandert in een landdier met poten, dat eieren legt in het water; dier dat zowel in het water als op het land leeft In het meervoud ook in toepassing op de klasse van koudbloedige gewervelden waartoe de kikkers en padden, de salaman...
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/amfibie

amfibie

• [dierkunde] een gewerveld dier dat zijn leven als een soort visje in het water begint en bij het opgroeien van gedaante verandert en op het land komt wonen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/amfibie

Amfibie

Amphibia; koudbloedig, gewerveld dier. Normaal gesproken leven de larven in water en hebben uitwendige kieuwen, zij metamorfoseren tot volwassen dieren die door hun longen en huid ademen en op het land kunnen leven. Er zijn soorten die een deel van of de gehele larvale periode in het ei of in het ouderdier doorbrengen. Ook zijn er soorten die in hu...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

Amfibie

Een amfibie is een dier dat zowel in het water als op het land kan leven. Ze zijn meestal viervoetig en leggen in de meeste gevallen eieren. Voorbeelden van amfibieën zijn kikkers, padden en salamanders. Amfibieën zijn koudbloedige dieren, en kunnen zichzelf dan ook niet warm houden. De lichaamstemperatuur moeten ze dan ook regelen met de warmte ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Amfibie

amfibie

in water en op land levend dier (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/amfibie

Amfibie

Gewerveld dier, behorende tot de klasse van de amfibieën, dat zowel in water als op land leeft. Voorbeeld: de kikker en de watersalamander. Amfibieën leven als jong in het water en ademen door kieuwen. Volwassen dieren ademen door middel van longen.
Gevonden op https://www.geokring.nl/informatie/geo-lexicon

amfibie

gewerveld dier, koudbloedig, met een dunne slijmerige huid, legt eieren zonder schaal in het water, haalt als jong adem met kieuwen en huid, haalt als volwassen dier adem met huid en longen
Gevonden op https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/2015_05-22-Begr
Geen exacte overeenkomst gevonden.