Zoek op

Anadroom

Een anadrome vis is een vis die vanuit zee de rivieren optrekt om te paaien. De paaigebieden kunnen in de benedenloop of de bovenloop van de rivier zijn. ==Bedreigingen voor anadrome vissen== Een anadrome vis moet vanuit zee zonder barrières landinwaarts kunnen zwemmen, immers de geschikte paaiplaatsen liggen stroomopwaarts in de rivieren, soms p...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Anadroom

anadroom

Syn.: anadrome vis Def.: trekvis die in zout water leeft en in zoet water paait. Toelichting: Naam voor waterdieren die tijdens de paaitrek vanuit zee het zoete water van de rivieren intrekken om daar kuit te schieten, bv de driedoornige stekelbaars
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Anadroom

Anadrome organismen zijn organismen (vaak vissen) die de grootste tijd van hun leven in open zee doorbrengen, maar die net voor de paaitijd de rivieren opzwemmen om zich daar dan voort te planten. Voorbeelden van anadrome vissen zijn de driedoornige stekelbaars, de zalm, de zeeforel en de steur, evenals de houting, de fint, de spiering en de zeepri...
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.