Zoek op

archiefbeheer

Een gebied van het informatiebeheer dat zich bezig houdt met het bereiken van zuinigheid en efficiëntie bij het maken, gebruiken, hanteren, beheren, onderhouden en ordenen van records.
Categorie: Functionele activiteiten > informatiebeheer.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Archiefbeheer

Geheel van activiteiten om de goede, geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden te kunnen garanderen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Archiefbeheer

Geheel van normen, plannen, procedures en activiteiten gericht op de archiefvorming, de archiefbewerking, het beheer van de archiefdepots, de daarin berustende archiefbescheiden en het beschikbaar stellen daarvan.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.