Zoek op

aristocratie

staatsrecht: regering van de besten, regeringsvorm waaronder de macht berust bij kleine colleges van vooraanstaande per ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/aristocratie

aristocratie

de aristocratie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [arɪstokra(t)'si] 1) regering die bestaat uit aristocraten of staat met aristocraten in de regering Voorbeeld:   `Een aristocratie wordt niet verkozen door de bevolking, maar zij komt op vanuit de heersende elite...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/aristocratie

ARISTOCRATIE

1) Aanzienlijke families 2) Adel 3) Adelstand 4) Beschaving 5) De hoogste kringen 6) De voorname families van een land 7) Deftigheid 8) Fijne beschaving 9) Heerschappij van de adellijken 10) Hoogste kringen 11) Hoogste stand 12) Patriciaat 13) Regering van aanzienlijken 14) Regering van de besten 15) Upper ten 16) Verzamelnaam voor voorname familie...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ARISTOCRATIE/1

Aristocratie

Staatsvorm waarin de regering word gevormd door een aantal families die de macht overgeven aan eigen familieleden.
In Nederland was deze staatsvorm totaan de 18e eeuw ook in gebruik, totdat in 1795 de Verenigde Republiek der Nederlanden werd gesticht. De families die van adellijke afkomst waren kregen hadden daarin de macht. Zij hadden ook de sp...
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

Aristocratie

Aristocratie (Grieks: ἀριστοκρατία < ἀριστεύς ("beste") + κρατεῖν ("heersen")) is een regeringsvorm waarbij de heerschappij in handen is van de aanzienlijksten in de samenleving, de zogenaamde "aristocraten". Doorgaans geldt binnen een aristocratie dat het lidmaatschap erfelijk is. De Griekse oorsprong van het w...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aristocratie

aristocratie

•een regeringsvorm waarbij de heerschappij in handen is van een kleine groep, de zogenaamde aristocraten. •een groep van mensen die als superieur wordt gezien.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/aristocratie

aristocratie

bestuur door de aanzienlijken
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Aristocratie

Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - Regeringsvorm waarbij de hoogste macht berust bij mensen met een hoge afkomst of grote rijkdom.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bstaats.htm

aristocratie

Groep personen uit de hoge klasse die buitengewoon veel macht en privileges hebben in een samenleving.
Categorie: Personen > hogere kringen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

aristocratie

heerschappij van de aanzienlijksten adel, patriciërs of sociale bovenlaag (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/aristocratie

Aristocratie

De voorname families van een land, een gebied of een stad
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Aristocratie

De voorname families van een land, een gebied of een stad
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

aristocratie

[Geschiedenis] Vorm van bestuur waarbij een kleine groep mensen met voorrechten (adel) de macht heeft.
Gevonden op https://quizlet.com/109732843/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.