Zoek op

Aspiratieniveau

Minimaal wenselijk dan wel maximaal aanvaardbaar geachte niveaus van variabelen als rentabiliteit, omzet of kosten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10613

Aspiratieniveau

De hoogte van hetgeen een consument nastreeft in termen van bezittingen, status, opleiding, etc. Niveau waarop behoeftebevrediging wordt nagestreefd.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.