Zoek op

deductie

rechtsfilosofie: onderdeel van gesystematiseerd probleemdenken, waarbij algemene bevindingen worden gekoppeld aan specifieke ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=deductie

deductie

rechtsfilosofie: onderdeel van gesystematiseerd probleemdenken, waarbij algemene bevindingen worden gekoppeld aan specifieke ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/deductie

deductie

Vorm van redeneren waarbij het bijzondere uit het algemene wordt afgeleid. Volgens deze denkmethode worden uit algemene stellingen speciale stellingen afgeleid. Als de algemene stelling onomstotelijk waar is, is ook de speciale stelling onomstotelijk waar. Als dit in het algemeen geldt, geldt het ook in dit speciale geval.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/filosofie/deductie

deductie

de deductie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [de'dʏksi] Verbuigingen:   deductie|s (meerv.) toepassing van een algemene regel op iets specifieks Voorbeeld:   `deductie als bewijstechniek in exacte vakgebieden`Antoniem:   inductie © Kernerman D...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/deductie

DEDUCTIE

1) Afgeleide waarheid 2) Afleiding 3) Afleiding van bijzondere uit algemene 4) Aftrek 5) Aftrekking 6) Conclusie 7) Gevolgtrekking 8) Het een uit het ander afleiden 9) Methode 10) Soort methode 11) Vermindering
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DEDUCTIE/1

deductie

uiteenzetting
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Deductie

De wijze van redeneren waarbij men vanuit algemene verschijnselen een bijzondere regel afleidt Als de premissen wetenschappelijk kunnen worden aangetoond is er sprake van een syllogisme. Antoniem: inductie 2. Een redenering die een conclusie heeft die gegarandeerd waar is als de premissen waar zijn Als de premissen slechts waarschijnlijk waar zijn,...
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_d.htm

deductie

Denkwijze waarbij uit een aantal algemene geldende regels verklaringen voor natuurverschijnselen worden afgeleid. Het experiment speelt bij deductie een ondergeschikte rol. (Alle rivieren stromen naar zee; de Rijn is een rivier; dus stroomt het water van de Rijn naar zee). zie ook inductie.
Gevonden op http://members.ziggo.nl/e.de.ruiter/ABC1.html

deductie

het deduceren
Jaar van herkomst: 1548 (Aanv WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Deductie

Het afleiden van het bijzondere uit het algemene. In de middeleeuwen gebruikelijke wijze van redeneren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10671

Deductie

De redenering dat indien alle naar voor gebrachte argumenten kloppen de conclusie ook correct moet zijn.Afleiden van conclusies uit bepaalde premissen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11134

deductie

het deduceren (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/deductie

Deductie

(1) Deductie betekent letterlijk: afleiden van iets. Uit het feit dat iemand in een groot huis woont en in een Mercedes rijdt, kunnen we afleiden dat deze persoon een groot inkomen moet hebben. Zo kunnen kwantitatieve gegevens - afgeleid - kwalitatieve informatie geven.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Deductie

(2) Staat tegenover inductie. Deductie is het afleiden van wetmatigheden uit veronderstellingen met logica. Inductie is het afleiden van wetmatigheden uit empirisch feitenmateriaal.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Deductie

Het afleiden van een nieuwe stelling, bewering of hypothese uit bestaande stellingen of theorieen. Deductie staat tegenover inductie.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm

deductie

[Muziek] ordening van uitspraken zodat ze de waarneming kunnen verklaren
Gevonden op https://quizlet.com/44516757/muziek-en-wetenschap-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.