Zoek op

Aventurijn

[school] - Aventurijn is een particuliere school te Loenen (Gelderland) vallend in de categorie van z.g. "B3-scholen". De Leerplichtwet kent onder artikel 1 verschillende categorieën scholen. De scholen die onder artikel 1, lid b onder 3 vallen, voldoen aan de Leerplichtwet, maar ontvangen geen subsidie. Aventurijn beschou...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aventurijn_(school)

aventurijn

[neologisme of ex-neologisme] Definitie: Aventurijn is de naam die gegeven wordt aan kwarts waarin heel veel kleine insluitsels van gekleurde mineralen aanwezig zijn. (Mineralogisch Geologisch Museum, TU Delft) Commentaar: De nieuwe, 14e editie van het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal gebruikt aventurijnblauw voor de etymologische...
Gevonden op http://www.nlterm.org/neoterm/neologisme_nr316.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.