Zoek op

relativiteitstheorie

de relativiteitstheorie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [rəlativi'tɛitstejori] theorie van Albert Einstein waarin staat dat materie, ruimte en tijd van elkaar afhankelijk zijn Voorbeeld:   `de speciale en de algemene relativiteitstheorie` ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/relativiteitstheorie

Relativiteitstheorie

Met relativiteitstheorie worden in de natuurkunde twee theorieën van Albert Einstein aangeduid, namelijk: Het centrale idee van relativiteitstheorie is dat de wetten van de mechanica, of de natuurkunde in het algemeen, niet afhankelijk mogen zijn van de snelheid die een waarnemer heeft ten opzichte van andere waarnemers. Galileo Galilei had rond ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Relativiteitstheorie

relativiteitstheorie

•een natuurkundige theorie die ervan uitgaat dat de tijd een relatief begrip is.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/relativiteitstheorie

relativiteitstheorie

Zie algemene relativiteitstheorie en speciale relativiteitstheorie en overige onderwerpen /> de relativiteitstheorieën.
Gevonden op http://www.astronomie.nl/begrippenlijst/index.php?catid=1

Relativiteitstheorie

De relativiteitstheorie legt het verband tussen ruimte, tijd, energie, materie en elektro-magnetische straling.
De relativiteitstheorie is opgesteld door Albert Einstein, die leefde van 1879 tot 1955. Albert Einstein was een van de grootste geleerden aller tijden.
Het zelfs maar bij benadering uitleggen van deze theorie zou veel te ver gaan...
Gevonden op http://www.sterrenkunde.nl/index/encyclopedie/relativi.html

relativiteitstheorie

Een algemene theorie betreffende ruimte, tijd en beweging, werd in 1905 door Albert Einstein geformuleerd in zijn speciale relativiteitstheorie. De basis van deze theorie is de hypothese dat voor waarnemers die zich met constante snelheid ten opzichte van elkaar bewegen, in alle met de individuele waarnemers meebewegende referentiekaders dezelfde n...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/
Geen exacte overeenkomst gevonden.