Zoek op

averij

vervoersrecht: alle buitengewone kosten ten dienste van een schip en de goederen erin en grofweg alle schade die een schip ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=averij

averij

vervoersrecht: buitengewone onkosten ten dienste van een schip en de goederen en groFweg alle schade die het schip en haar ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/averij

averij

de averij zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [avə'rɛi] Verbuigingen:   averij|en (meerv.) schade aan een schip of de lading tijdens de reis scheepvaart Voorbeeld:   `averij oplopen als je op een klip vaart` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gesp...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/averij

Averij

Averij (ook wel: avarij of haverij) is ernstige schade aan een schip of scheepslading. Meestal spreekt men pas van averij als het schip slecht bestuurbaar is geworden. Een zeeschip kan averij oplopen door een zware storm of door een aanvaring op zee. Niet alleen op zee, maar ook in de havens of sluizen kan het zeeschip of binnenschip averij oplope...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Averij

averij

•een schade aan een schip of lading gedurende een reis.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/averij

Averij

Let op: Spelling (deels) uit 1864: Haverij, v. [geen meervoud] schade, verlies (aan een schip of koopwaren geleden); haven-, paalgeld.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

Averij

echt Nederlandsche handelswoorden (1914):alle schade, die het verzekerde schip overkomt in den tijd, die tusschen 't begin en het einde van het zeegevaar verloopt.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0005.php

averij

Spreekwoorden: (1914) Averij beloopen.
Onder averij, fr. avarie, port. it. avaria, dat afgeleid is van het arab. 'awâr, gebrek, verstaat men in eigenlijken zin: de schade, die aan een schip en de daarin geladen goederen wordt toegebracht; vervolgens wordt het ook toegepast op de schade aan andere eigendommen dan sch...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_0125.htm

averij

(averij, haakstuk, schade varen) duidelijke schade aan het schip of onderdelen daarvan. AVERIJ-GROSSE: schade aan schip en lading. gerelateerde termen: aanvaringsschade, ladingschade
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=afl

averij

Schade die schip en lading overkomt gedurende de reis.
Categorie: Toestanden en Invloeden > schade.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Averij

Schade aan schip, tuig of lading, opgelopen tijdens de reis.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10827

averij

Def.: schade aan schip, tuig of lading, opgelopen tijdens de reis.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

averij

zeeschade (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/averij
Geen exacte overeenkomst gevonden.