Zoek op

Bètaverval

In de kernfysica wordt onder bètaverval verstaan een soort radioactief verval, waarbij een bètadeeltje, namelijk een elektron of een positron wordt uitgestraald (bètastraling). Deze processen worden respectievelijke "bèta min" (β−) en "bèta plus" (β+) genoemd. Andere namen zijn "elektronemissie" en "positronemissie". ==Geschiedeni...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bètaverval

Bètaverval

Radioactieve omzetting door uitzending van een elektron of een positron door atoomkernen. Bij uitzending van elektronen spreekt men van bèta-min-straling (--straling) waarbij een neutron van de atoomkern overgaat in een proton. Bij uitzending van positronen (positieve elektronen) gaat een proton over in een neutron en spreekt men van bèta-plus-st...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10691
Geen exacte overeenkomst gevonden.