Zoek op

titel

rechtswetenschap: juridische basis; datgene dat de overdracht van een zaak teweegbrengt. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=titel

titel

vermogensrecht: juridische basis; datgene dat de overdracht van een zaak teweegbrengt. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/titel

TITEL

1) Aanduiding 2) Aanduidingsmiddel 3) Aanhef 4) Ambtsbenaming 5) Ambtsnaam 6) Benaming 7) Benaming van boek 8) Benaming van een boek 9) Benaming voor een boek 10) Betiteling 11) Boekennaam 12) Boeknaam 13) Boektitel 14) Bovenschrift 15) Deel van een boek 16) Ds 17) Erenaam 18) Graad 19) Hoofd 20) Hoofding 21) Kampioenschap 22) Kop 23) Kwalificatie ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TITEL/1

Titel

---- niet te verwarren met tittel (schriftteken). ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Titel

Titel

[Servië] - Titel (Servisch: Тител) is een gemeente in het Servische district Zuid-Bačka. Titel telt 17.050 inwoners (2002). De oppervlakte bedraagt 262 km², de bevolkingsdichtheid is 65,1 inwoners per km². Naast de hoofdplaats Titel omvat de gemeente de plaatsen Vilovo, Gardinovci, Lok, Mošorin en Šajkaš. Bij Ti...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Titel_(Servië)

Titel

[sport] - Met een titel in de sport wordt veelal een kampioenschap bedoeld. Zo kan een sporter (of sportploeg) bijvoorbeeld de nationale of wereldtitel verdedigen, is er sprake van een titelstrijd en worden voormalige kampioenen aangeduid als titelhouders. De term titel wordt nog in diverse andere contexten gebruikt. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Titel_(sport)

titel

•opschrift van een boek of ander document. •academische of adellijke aanduiding van een persoon.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/titel

titel

De naam of het opschrift van een object uit de beeldende kunst of van een (onderdeel van) een (literair) geschrift (inclusief software) waardoor het zich identificeert ten opzichte van andere objecten en onder die naam bescherming geniet tegen misbruik en piraterij en plagiaat. Bij (literaire) teksten betreft het titels van boeken, seriewerken, kra...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Titel

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-s), opschrift, aanduiding, benaming; benaming aanduidende eene hooge geboorte of een voornamen stand, eernaam; rechtsgrond; voorwendsel, aanspraak.
~BLAD, o. (-en), eerste blad van een boek, blad waarop de naam van het werk staat.
~EN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik titelde, heb geti...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0023.htm

titel

opschrift, naam
Jaar van herkomst: 1291-1300 (CG Luiks Diat. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Titel

Let op: Spelling van 1858 titre, Fr., titulus, Lat., opschrift, bovenschrift; ook het titelblad; insgelijks de benoeming der eertitels van eenen openbaren persoon. Voorts een regtsgrond, voorwendsel, b.v.: quo titulo, Lat., à quel titre, Fr., met welk regt, onder welk voorwendsel? Titulair, titularius,...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Titel

Wordt soms gebruikt om een aandeel aan te duiden (of een andere roerende waarde).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10397

titel

in geval van `vernieuwing titel` bij een notaris het herzien van de aanspraken of rechtsgronden voor eigendom of eigendomsovergang.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10439

titel

titulatuur Ruimere term: eigendomsrechten
Categorie: Abstracte Begrippen > eigendomsrechten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

titel

Gebruik de term: kruistitel
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10695

titel

Def.: benaming, vaak door de overheid verleend, waaronder iemand. een functie vervult en waarmee tevens een maatschappelijke positie of waardigheid wordt aangeduid
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

titel

naam, opschrift; kwalificatie (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/titel

titel

vetgedrukte regel boven een tekst vb: welke titel heeft deze tekst? Synoniem: kop
aanduiding die je voor of achter je naam mag zetten vb: 'jonkheer' en 'ingenieur' zijn titels
aanduiding dat je kampioen bent vb: deze club haalt de wereldtitel
voor de titel strijden [deelnemen aan een wedstrijd om uit te maken...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=titel

Titel

kop op voorkant
Gevonden op http://www.scholieren.com/werkstukken/15334

Titel

Een woord, een zin, teken of groep van tekens waarmee de beschrijvingseenheid wordt benoemd.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Titel

[Aardrijkskunde] De titel vertelt over welk onderwerp en/of het gebied over gaat
Gevonden op https://quizlet.com/56565989/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.