Zoek op

Bedrijfskapitaal

Zie Vlottende activa voor uitleg van het begrip `Bedrijfskapitaal`.
Gevonden op https://www.finler.nl/bedrijfskapitaal/

Bedrijfskapitaal

Kapitaal van een onderneming dat wordt aangewend voor de lopende bedrijfsvoering, in tegenstelling met het kapitaal dat wordt aangewend voor investeringen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Bedrijfskapitaal

Vermogen dat een onderneming lang ter beschikking staat. Met dit vermogen wordt de vlottende activa gefinancierd.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/bedrijfskapitaal
Geen exacte overeenkomst gevonden.