Zoek op

begunstiging

burgerlijk recht: ontvangst van een schenking; toekenning van een uitkering van een levensverzekering. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/begunstiging

begunstiging

strafrecht: het bijstaan van een pleger van een misdrijf nadat dat misdrijf is begaan. Bijv. laten verdwijnen van bewijsmateriaal ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/begunstiging

BEGUNSTIGING

1) Bevoordeling 2) Bevordering 3) Faveur 4) Rechtsterm 5) Voorrecht 6) Voortrekkerij 7) Weldaad
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BEGUNSTIGING/1

Begunstiging

Aanwijzing door de verzekeringnemer van een persoon die als begunstigde gerechtigd is tot de uitkering.
In principe kan de verzekeringnemer, zolang de uitkering van de verzekering nog niet opeisbaar is geworden, de begunstiging wijzigen, tenzij de begunstigde de echtgenote van de verzekerde is of de begunstiging door de begunstigde formeel is aa...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Begunstiging

Zie: Aanvaarding van de begunstiging.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Begunstiging

Begunstiging is het aanwijzen van een gerechtigde op toekomstige uitkeringen van een pensioen of een levensverzekering.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_b.asp

Begunstiging

Zie `Aanvaarding van de begunstiging`. Behalve van de gestaltpsychologie was Lewin ook bekend van zijn zogenaamde veldtheorie. Deze is gebaseerd op een analogie tussen sociale druk en fysieke krachten. Dit houdt in dat een individu onderhevig is aan zowel de innerlijke drang (zoals wensen en verwachtingen) als de druk die de omgeving erop uitoefent...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.