Zoek op

Belendingen

Het hebben van een omgeving die het risico op schade van de verzekerde zaken beïnvloed, noemt men de belendingen. Omgevingsfactoren zoals gebouwen, objecten en activiteiten, kunnen het risico op schade doen vergroten. Indien dit het geval is, dan kan dit een negatieve invloed hebben op de hoogte van de premie die de verzekerde moet betalen. Voorbe...
Gevonden op http://www.anwb.nl//verzekeringen/begrippen/belendingen

Belendingen

Naburige gebouwen, objecten of activiteiten die het risico op schade van de verzekerde zaken beïnvloeden.
Wanneer de belendingen van een woonhuis uit brandgevaarlijke objecten bestaan, bijvoorbeeld een timmerwerkplaats van een aannemer of timmerman, kan dat leiden tot een hogere premie voor de opstalverzekering.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Belendingen

Naburige gebouwen, objecten of activiteiten die het risico op schade van de verzekerde zaken benvloeden.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.