Zoek op

reeks

Een rij van getallen die aan een bepaald voorschrift voldoen en waarop een bewerking wordt toegepast. Een vaak voorkomende bewerking hierin bestaat uit het bij elkaar optellen van de getallen, zodat men kan spreken over de som der reeks. Als de rij oneindig lang is, kan die som toch een eindige waarde hebben; beschouw het voorbeeld 1 + 1/2 + 1/4 + ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wiskunde/reeks

reeks

de reeks zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [reks] Verbuigingen:   reeks|en (meerv.) aantal dingen in een volgorde bij elkaar Voorbeeld:   `een hele reeks voorbeelden geven` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'reeks' komt voor in ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/reeks

REEKS

1) Aaneengeschakelde rij 2) Aaneenschakeling 3) Aantal 4) Colonne 5) Cyclus 6) Gamma 7) Groep 8) Kaartterm 9) Keten 10) Kolom 11) Kring 12) Lange opsomming 13) Lange rij 14) Lijst 15) Menigte 16) Opeenvolgende rij van gebeurtenissen 17) Opeenvolging 18) Opklimming 19) Orde 20) Progressie 21) Queue 22) Rang 23) Range 24) Rangorde 25) Reek 26) Rei 27...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/REEKS/1

Reeks

[biologie] - In de botanische nomenclatuur is een reeks (officieel "series") een taxon met een rang lager dan genus. Een reeks kan een handige manier zijn om zeer soortenrijke genera onder te verdelen. De naam van een reeks bestaat uit twee delen: de genusnaam en de reeksaanduiding met daartussen de verbindingsterm "series"...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Reeks_(biologie)

Reeks

[wiskunde] - === Bewijs === Opmerking: ln(x) en de harmonische reeks naderen even traag naar oneindig. Zie constante van Euler === Hyperharmonische reeks === De harmonische reeks divergeert, in tegenstelling tot de hyperharmonische reeks die zowel convergent als divergent kan zijn: ==== Voorbeeld ==== Deze reeks heet altern...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Reeks_(wiskunde)

Reeks

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-en), rij van geregeld naast elkander geplaatste dingen; geregelde opvolging van grootheden of getallen die naar eene gegeven wet af- of toenemen; rekenkunstige -, wier termen toe- of afnemen met een gelijk verschil [bijvoorbeeld] 2, 4, 6, 8 enz.); meetkunstige -, wier termen toe- of afnemen met gelijke...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0021.htm

reeks

geordende groep zaken (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/reeks

reeks

rij van dingen die op elkaar volgen vb: hij vulde een reeks cijfers in Synoniemen: serie aaneenschakeling
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=reeks

Reeks

Documenten gerangschikt volgens een ordeningsplan of beheerd als een eenheid omdat ze het resultaat zijn van een zelfde proces van archiefvorming of opslag, of van eenzelfde activiteit, of omdat ze een bepaalde vorm hebben, of wegens enige andere samenhang die voortkomt uit creatie, ontvangst of gebruik.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Reeks

Een reeks is een groep bescheiden, die chronologisch zijn gerangschikt.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

reeks

[Nederlands] cyclus
Gevonden op https://quizlet.com/61726759/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.