Zoek op

belofte

burgerlijk procesrecht: plechtige verklaring waardoor een persoon belooft een op hem rustende verplichting na te komen. Bijv. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/belofte

belofte

de belofte zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [bəˈlɔftə] Verbuigingen:   belofte|n, belofte|s (meerv.) dat wat je belooft Voorbeelden:   `een belofte doen/afleggen`, `een belofte houden/nakomen`, `een belofte breken/verbreken`belofte maakt schuld  (w...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/belofte

BELOFTE

1) Beloftenis 2) Eed 3) Erewoord 4) Gelofte 5) Getuigenis 6) Nadrukkelijke verklaring 7) Parool 8) Plechtige verklaring 9) Promissie 10) Toezegging 11) Woord
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BELOFTE/1

Belofte

Een belofte is een toezegging iets te doen of te laten. Vaak spreekt men informeel een belofte uit, bijvoorbeeld: "Je krijgt het boek morgen van me terug." of nadrukkelijker: "Ik beloof je dat je het boek morgen terugkrijgt." Volgens de algemene regels van fatsoen behoort men zo`n belofte na te komen. Weet men niet zeker of men daaraan kan vo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Belofte

Belofte

[scouting] - Met de belofte zegt een scout zijn best te doen om de wet te houden, anderen te helpen en als hij daarvoor kiest de plicht-dienst voor God en land. Het is een deel van de Scoutmethode. Net zoals bij de wetten, zijn er zijn diverse beloftes, afhankelijk van leeftijd en speltak. De belofte wordt afgenomen tijdens...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Belofte_(scouting)

belofte

•mondelinge of schriftelijke verklaring waarin men iets belooft.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/belofte

Belofte

Plechtige verklaring van een getuige op de zitting dat hij de waarheid zal spreken. Hij is dit verplicht. Als blijkt dat hij de waarheid niet spreekt maakt hij zich schuldig aan meineed.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10201

Belofte

Formele toezegging, mondeling of op schrift: algemeen gebruikt woord, te onderscheiden van gelofte, term die kerkrechtelijke inhoud heeft.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

Belofte

Vorm van eed. Plechtige verklaring om kracht bij te zetten bij 1. een belofte voor de toekomst of 2. een verklaring over feiten. De beëdigde spreekt de woorden uit: `Dat beloof ik.' Zie ook Beslissende eed en Suppletoire eed.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

belofte

wat je zegt dat je zult doen vb: hij gaf mij de plechtige belofte dat hij op tijd zou zijn
je belofte breken [niet doen wat je beloofd hebt]
je belofte nakomen [doen wat je beloofd hebt]
belofte maakt schuld [wat je belooft, moet je doen]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=belofte

Belofte

Verplichte verklaring van een getuige op de zitting dat hij de waarheid zal spreken. Wie opzettelijk een valse verklaring aflegt, maakt zich schuldig aan meineed.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages
Geen exacte overeenkomst gevonden.