Zoek op

beperking

de beperking zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [bəˈpɛrkɪŋ] Verbuigingen:   beperking|en (meerv.) dat wat beperkt Voorbeeld:   `iemand met lichamelijke beperkingen`zijn beperkingen hebben  (niet volmaakt zijn)zonder beperkingen  (zonder extra...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/beperking

BEPERKING

1) Afperking 2) Afsluiting 3) Beding 4) Begrenzing 5) Bepaling 6) Beteugeling 7) Conditie 8) Criterium 9) Eis 10) Grens 11) Inkorting 12) Inkrimping 13) Limiet 14) Limitatie 15) Reductie 16) Restrictie 17) Terugdringing 18) Vermindering 19) Voorbehoud 20) Voorwaarde
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BEPERKING/1

Beperking

Een beperking is een verzamelnaam voor een groot aantal functiebeperkingen die onder de bevolking van elk land ter wereld voorkomen (resolutie 48-96 van de VN, 1994). ==België== Beperking is, als we het Nederlandse `makke` buiten beschouwing laten, de meest recente algemeen aanvaarde term voor de fysieke en-of psychische afwijking van iemand me.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Beperking

beperking

•iets dat ervoor zorgt dat er mogelijkheden begrensd worden.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/beperking

Beperking

Een stoornis of conditie – lichamelijk, zintuiglijk en-of geestelijk – die een normaal maatschappelijk functioneren belemmert en nadelige sociale gevolgen met zich meebrengt. In het bijzonder maakt de beperking het lastig om het voor dat individu normale levenspatroon volwaardig te kunnen vervullen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

beperking

het iets niet mogen of kunnen vb: dat hij niet kan lopen is een lichamelijke beperking Synoniemen: voorbehoud restrictie
een punt waar je niet boven mag komen vb: er is een beperking aan het aantal deelnemers Synoniem: limiet
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=beperking

Beperking

Dit is de publiekrechtelijke aanduiding voor de bij het verlenen van een vrijstelling, ontheffing of vergunning naar tijd of plaats dan wel anderszins aan te brengen begrenzing. Zie ook `Ontheffing`, `Publiekrecht`, `Vergunning`, `Vrijstelling`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Beperking

Deze aanduiding wordt gebruikt om te verwijzen naar vaardigheden die niet of niet meer optimaal gebruikt kunnen worden ten gevolge van een onderliggende stoornis of stoornissen. Deze definitie is afkomstig van de terminologie `Stoornis-Beperkingen-Handicap Model` die de Wereld Gezondheid Organisatie adviseert.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~ijanmaat/OC/begrip.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.