Zoek op

fundering

strafrecht: rechtsgronden waarop de beweringen zijn gebaseerd. Bijv. de straf van de verdachte is gebaseerd op het geldend ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/fundering

fundering

de fundering zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [fʏnˈderɪŋ] Verbuigingen:   fundering|en (meerv.) constructie waarop iets steunt Voorbeelden:   `betonfundering`, `De fundering van de meeste huizen in Amsterdam bestaat uit heipalen.`Synoniem:   fun...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/fundering

FUNDERING

1) Basement 2) Basis 3) Basislijn 4) Begin van een huis 5) Begin van een huis crypt.) 6) Beginsel 7) Bouwfundament 8) Deel van een gebouw 9) Fundament 10) Fundatie 11) Grondgedachte 12) Grondlijn 13) Grondslag 14) Grondslag van een bouwwerk 15) Grondstelling 16) Onderbouw 17) Onderbouw van een huis 18) Onderdeel van een huis 19) Onderslag 20) Onder...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/FUNDERING/1

Fundering

Het woord fundering kan ook figuurlijk gebruikt worden, dan betekent het grondslag of uitgangspunt. Ook bij wegen en spoorlijnen is sprake van een fundering. Een synoniem daarvoor is "grondvesten", en dat kan ook figuurlijk zijn. Men onderscheidt verschillende soorten funderingen afhankelijk van de aard en het gewicht van de te bouwen constructi.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Fundering

fundering

constructie waarop iets rust vb: de fundering van het huis zit onder de grond
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=fundering

Fundering

De fundering is vaak niet één geheel, maar een samenstel van meerdere funderingen. Er zijn meerdere typen funderingen. Bekend zijn: stijve funderingen (beton en zandcement) flexibele funderingen (puin, hoogovenslakken, AVI-slakken, steenslag, bitumineuze materialen)
Gevonden op http://www.wegenwiki.nl/Fundering

fundering

[Techniek] Draagstructuur, gegoten uit beton, waarop een gebouw rust.
Gevonden op https://quizlet.com/107453612/techniek-schakeltaal-flash-cards/

Fundering

[Nederlands] Ondergrondse constructie
Gevonden op https://quizlet.com/122996542/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.