Zoek op

bestandsformaat

bestandsformaat zelfst.naamw. [informatica] aanduiding voor het soort computerbestand, vaak vastgelegd in de extensie van de bestandsnaam, waarmee wordt aangegeven welk programma een computer moet gebruiken om dat bestand te verwerken Bron: Wikiwoordenboek - bestandsformaat. SpellingJuist gespel...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/bestandsformaat

Bestandsformaat

Een bestandsformaat, of bestandsindeling, is de manier waarop de informatie in een computerbestand binair gecodeerd is. Het bestandsformaat legt vast met welke syntaxis en semantiek de informatie in een reeks enen en nullen wordt vastgelegd en teruggelezen kan worden. De kennis van het formaat is essentieel voor het interpreteren van de gegevens. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestandsformaat

Bestandsformaat

Er zijn talloze manieren om beelden op de computer op te slaan. Deze manieren worden bestandsformaten genoemd. Voorbeelden: Jpeg, Tiff, BMP, psd, gif.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10284

Bestandsformaat

(Engels: file format) Een bestandsformaat of file format is een code om digitale teksten, illustraties (grafische bestanden, gescande beelden, video e.d.) of geluiden op te slaan, te bewaren en te verzenden. Er bestaan tientallen verschillende bestandsformaten voor illustraties (zoals TIFF, PICT, EPS, BMP enz.), video (MPEG, AVI, Quicktime...) en g...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10368

Bestandsformaat

Het bestandsformaat is de vorm waarin een computerbestand wordt bewaard. Het formaat is te herkennen aan de extensie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10860

Bestandsformaat

Een digitaal bestand bestaat uit een verzameling van verwante binaire gegevens die woorden, symbolen of foto`s kunnen voorstellen. Verschillende bestandsformaten (de ordening en organisatie van de gegevens) kunnen worden gebruikt voor het opslaan of verzenden van gegevens.
Gevonden op http://www.roulartaprofessional.be/grafischnieuws/e-cademy/grafischglossari

Bestandsformaat

(Elk programma bewaart zijn data (gegevens) in een bepaald formaat. Voorbeelden van bestandsformaten zijn ASCII (tekst) , JPEG (beeld) , WAV (geluid) en AVI (video) .)
Gevonden op http://www.webwoordenboek.be/verklaring/headers

Bestandsformaat

Code volgens welke digitale gegevens op een gegevensdrager zijn opgeslagen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Bestandsformaat

De wijze waarop records zijn of worden opgeslagen op een gegevensdrager. Voor elektronische records, verwijst het bestandsformaat naar het computer bestandsformaat beschreven door een formele of leverancier standaard of een specificatie.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.