Zoek op

gebouw

aansprakelijkheidsrecht: de aansprakelijkheid van de eigenaar van een gebouw voor de schade door instorting ervan, indien ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=gebouw

gebouw

vastgoedrecht: bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte, met wanden omsloten ruimte vormt. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/gebouw

gebouw

het gebouw zelfst.naamw.Uitspraak:   [xəˈbɑu] Verbuigingen:   gebouw|en (meerv.) iets dat gebouwd is en waar je in kunt Voorbeelden:   `bankgebouw`, `gebouwencomplex`Synoniem:   bouwwerk © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: '...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/gebouw

GEBOUW

1) Appartementencomplex 2) Bouwwerk 3) Constructie 4) Inrichting 5) Kunstproduct 6) Nederzetting 7) Onroerend goed 8) Oprichting 9) Pand 10) Werk
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GEBOUW/1

Gebouw

Een gebouw is het voortbrengsel van de activiteit die bouwen heet of het voortbrengsel van bouwnijverheid. Bouwen is het vervaardigen van een gebouw door het samenvoegen van bouwmaterialen tot een solide geheel. Die bouwmaterialen zijn bijvoorbeeld baksteen, hout en beton. == Gebouw versus bouwwerk == Gebouw is meestal synoniem met bouwwerk. Woord...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebouw

gebouw

bouwwerk
Jaar van herkomst: 1599 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Gebouw

Een gebouw is een bouwwerk dat vervaardigd is door allerlei bouwmaterialen tot een solide geheel te vormen. Bouwmaterialen zijn bijvoorbeeld hout, cement en beton. Een gebouw kan veel functies hebben, zoals huisvesting in een rijksmonument. Het kan ook dienen als ambtsgebouw, bijvoorbeeld een burcht, een gemeentehuis, een paleis, een kasteel en een...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Gebouw

gebouw

wat gebouwd is (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/gebouw

gebouw

wat gemaakt is uit onderdelen en waar je in kunt wonen of werken vb: ons kantoor is in dit gebouw Synoniemen: bouwwerk pand perceel
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=gebouw

Gebouw

De als zodanig omschreven onroerende zaak met al wat daar deel van uitmaakt (waaronder bijgebouwen), en die naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Gebouw omvat in het algemeen alles wat aard- en nagelvast is. Bij brandverzekeringen worden de fundamenten alleen tot het gebouw gerekend wanneer daar melding van wordt ge...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.