Zoek op

bevoegdheden

kwaliteit of recht tot uitoefening van bepaalde (rechts)handelingen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bevoegdheden

bevoegdheden

staatsrecht: de bevoegdheid van rechtbanken. Absolutie competentie betreft de vraag welke rechtbank inhoudelijk over een ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bevoegdheden

Bevoegdheden

een bevoegdheid is het recht om een bepaalde handeling uit te voeren. Zo is Vlaanderen bij voorbeeld niet bevoegd om beslissingen te nemen over defensie of over de pensioenen (dat zijn federale bevoegdheden), maar is het wel bevoegd over onderwijs en welzijnsbeleid zoals bejaardenzorg en kinderopvang, cultuur, enz.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10629

bevoegdheden

Het recht om in een bepaalde situatie zelfstandig beslissingen te nemen over de uitvoering van een taak.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Bevoegdheden

[Maatschappijleer] handelingen die personen of instanties in bepaalde situaties mogen uitvoeren
Gevonden op https://quizlet.com/120405494/maatschappijleer-deeltoets-2-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.