Zoek op

decentralisatie

algemeen overheid: Het overdragen van taken en bevoegdheden aan lagere overheden (provincies, gemeenten). (Schöndorff c ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=decentralisatie

decentralisatie

staatsrecht: bevoegdheidsspreiding waarbij de centrale overheid regelende en bestuurlijke bevoegdheden aan lagere overheidsinstanties ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=decentralisatie

decentralisatie

staatskundig - politiek: het overhevelen van bestuurstaken en bevoegdheden aan lagere overheidsinstellingen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/decentralisatie

decentralisatie

staatsrecht: bevoegdheidsspreiding gekarakteriseerd door toedeling van regelende en bestuurlijke bevoegdheden aan lagere ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/decentralisatie

decentralisatie

De rijksoverheid kan een deel van haar taak toekennen aan de minder centrale overheden, de provincies of gemeenten. Dat maakt het mogelijk bij de uitvoering van die taak rekening te houden met vaak uiteenlopende plaatselijke omstandigheden. Om te onderstrepen dat deze decentralisatie niet mag leiden tot grote rechtsongelijkheid voor bewoners in ver...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-politiek/decentralisatie

decentralisatie

de decentralisatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [desɛntrali'za(t)si] Verbuigingen:   decentralisatie|s (meerv.) proces dat je dingen minder centraal gaat regelen Voorbeeld:   `de steeds verdergaande decentralisatie van de federale overheid naar de deelst...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/decentralisatie

Decentralisatie

Het afstoten van taken door de rijksoverheid naar lagere overheden.
Gevonden op https://www.finler.nl/decentralisatie/

DECENTRALISATIE

1) Spreiding van bestuur
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DECENTRALISATIE/1

Decentralisatie

Het overdragen van meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar lagere overheden (bijvoorbeeld van het rijk naar de gemeenten). Concreet kan dit leiden tot overheveling van taken (en de daartoe benodigde middelen) van de centrale overheid naar andere overheden. Daardoor wordt gehoopt op een betere afstemming op de regionale of plaatselijke behoe...
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

Decentralisatie

Decentralisatie betekent letterlijk `ont-centraliseren`. Hiermee wordt vooral bedoeld het ongedaan maken van eerdere centralisaties. == Gebruik == De term wordt vooral gebruikt bij overheden en andere organisaties. Hiermee bedoelen zij dat ze de bevoegdheden minder centraal gaan regelen. Een voorbeeld is het opsplitsen van één groot (staats)be.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Decentralisatie

decentralisatie

spreiding
Jaar van herkomst: 1912 (KKU )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

decentralisatie

Het overhevelen van taken en bevoegdheden naar een lager niveau van bestuur. Zie ook: Loi de Decentralisation en Wet Deferre.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_frankr.htm

decentralisatie

Het leggen van de beslissingsbevoegdheden op meerdere plaatsen in de organisatie. In de (voormalige) Sovjetunie betekent dit het overdragen van bevoegdheden door de centrale overheid aan de lagere overheden en-of de leiding van bedrijven.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_su.htm

Decentralisatie

Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - Niet meer vanuit één punt alles beslissen, maar het regeren overlaten aan lagere overheden.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bstaats.htm

decentralisatie

minder regelingen op centraal niveau, overheidsinstellingen op lager niveau meer ruimte geven
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10040

Decentralisatie

Decentralisatie houdt in dat de macht in Nederland over verschillende overheden is verspreid. In het Nederlandse staatsrecht kent men een zogenaamde scheiding van de machten. De drie machten in dit model zijn de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Het is voor de Nederlandse rechtstaat van belang dat deze drie machten on...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Decentralisatie

decentralisatie

spreiding (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/decentralisatie

Decentralisatie

Het beginsel om aanzienlijke hoeveelheden leidinggevende macht en verantwoordelijkheid vanuit het centrum van een grote en gediversifieerde onderneming over te dragen aan semi-autonome divisies of bedrijfseenheden. In de managementliteratuur voor het eerst onderkend door Alfred D. Chandler, maar al tientallen jaren daarvoor, in het begin van de jar...
Gevonden op http://www.floor.nl/management/decentralisatie.html

Decentralisatie

(1) Besluitvormingsprocedure, waarbij beslissingen op een zo laag mogelijk niveau in de organisatie worden genomen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Decentralisatie

(2) Organisatie systeem in de onderneming waarbij de beslissingen zoveel mogelijk worden genomen daar waar het probleem zich voordoet.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

decentralisatie

betrekent dat de uiteindelijke beslissingen omtrent de uitvoer van een beleidstaak niet door de centrale overheid worden genomen.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip13.htm

decentralisatie

betrekent dat de uiteindelijke beslissingen omtrent de uitvoer van een beleidstaak niet door de centrale overheid worden genomen.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

decentralisatie

[Management-en-organisatie] de beslissingsbevoegdheden zijn verdeeld over meer plaatsen, ook lager in de organisatie.
Gevonden op https://quizlet.com/115578263/9structurering-flash-cards/

decentralisatie

[Maatschappijleer] het leggen van de beslissingsbevoegdheden op meerdere plaatsen in de organisatie
Gevonden op https://quizlet.com/121314783/maatschappijleer-h3-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.