Zoek op

binair

binair bijv.naamw.Uitspraak:   [bi'nɛ:r] in of volgens paren Voorbeeld:   `In het binaire stelsel wordt een getal bepaald door de volgorde van de cijfers 0 of 1`Synoniem:   tweetallig © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'binair' ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/binair

binair

Letterlijk: Bestaande uit twee. Met een samenstel van elektronische schakelaars, die `aan’ of `uit’ zijn, kunnen elektrische signalen binair worden opgebouwd uit reeksen van slechts twee verschillende getallen: 0 en 1 (bits). Speelt een rol in onder andere computers en cd-spelers. Zie ook talstelsel in het hoofdstuk Wiskunde.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/technologie-en-techniek/binair

BINAIR

1) Dubbel 2) Getallen stelsen dat op de computer wodt gebruikt 3) Getalstelsel dat met slechts 2 getallen werkt 4) Muziekterm 5) Paarsgewijze 6) Tweedelig 7) Tweeledig 8) Tweetallig 9) Tweetallig rekenstelsel 10) Tweetallig rekenstelsel bestaande uit 1 en 0 11) Tweevoud 12) Tweevoudig
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BINAIR/1

Binair

Het binaire of tweetallige getalsysteem is een positiestelsel, waarin een getal wordt voorgesteld door een rijtje van de cijfers 0 en 1. Een dergelijk cijfer wordt in deze context een bit genoemd. Een binaire variabele is een variabele die twee elkaar uitsluitende waarden kan aannemen, zoals 0 of 1, Ja of Nee, Waar of Onwaar. In een tweetallige ta...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Binair

Binair

Lett: Tweetallig, uit twee componenten bestaand.
Een getalstelsel gebaseerd op uitsluitend de cijfers 0 en 1.
Gevonden op http://www.breem.nl/fldbgr/

binair

tweeledig
Jaar van herkomst: 1847 (KKU )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Binair

De enige tekens die een computer rechtstreeks kan begrijpen. Enen en nullen, aan en uit, open en dicht. Alle computerprogramma's zijn opgeslagen als binair bestand. Tekstbestanden worden meestal in ASCII-formaat opgeslagen, maar zijn in wezen ook binaire bestanden.
Gevonden op http://www.emazing.nl/woordenlijst.htm

Binair

Betrekking hebben op iets dat twee keuzemogelijkheden heeft. Een bit is bijvoorbeeld een binaire eenheid, omdat het alleen de waarden 0 of 1 kan aannemen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10230

Binair

Een getalstelsel met 2 als grondtal, waarin waarden worden uitgedrukt als combinaties van twee cijfers, 0 en 1
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10860

binair

tweeledig (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/binair

Binair

Bestaand uit 1-en en 0-enBinair
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

Binair

Een getalstelsel dat met slechts 2 getallen werkt, 0 en 1 in plaats van het gebruikelijke 10-tallige stelsel. Vooral computer werken hier veel mee Is een synoniem van Binaire stelsel Zie ook: de tutorial hardware-binair
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

Binair

(De enige tekens die een computer rechtstreeks kan begrijpen. Enen en nullen, aan en uit, open en dicht. Alle computerprogramma's zijn opgeslagen als binair bestand. Tekstbestanden worden meestal in ASCII-formaat opgeslagen, maar zijn in wezen ook binaire bestanden. Gottfried Wilhelm von Leibniz is diegene die het het eerste vastlegde maar waarschi...
Gevonden op http://www.webwoordenboek.be/verklaring/headers

Binair

in of volgens paren, syn. Dubbel, tweeledig: het binaire getallenstelsel, waarin (te bewerken) getallen als enen en nullen worden aangeboden; binaire notatie, in reeksen van enen en nullen; ..
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

binair

[Nederlands] in of volgens paren
Gevonden op https://quizlet.com/122332545/nederlands-flash-cards/

Binair

Tweeledig. Meestal gebruikt als aanduiding van een tweedelige maatsoort
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11144
Geen exacte overeenkomst gevonden.