Zoek op

geschil

rechtswetenschap: conflicht tussen partijen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=geschil

geschil

bestuursprocesrecht: verschil van mening, twistpunt (zowel in de rechtszaal als daarbuiten). ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/geschil

geschil

rechtswetenschap: conflicten tussen partijen; twist. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/geschil

geschil

het geschil zelfst.naamw.Uitspraak:   [xəˈsxɪl] Verbuigingen:   geschil|len (meerv.) formeel meningsverschil Voorbeelden:   `een geschil met je werkgever hebben`, `geschillencommissie`Synoniemen:   onenigheid, ruzie, controverse © Kernerman...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/geschil

GESCHIL

1) Afgrijzen 2) Afkeer 3) Afschuw 4) Betwisting 5) Conflict 6) Debat 7) Dispuut 8) Geding 9) Hekel 10) Incident 11) Kijf 12) Kwestie 13) Meningsverschil 14) Moeilijkheid 15) Onenigheid 16) Onmin 17) Onverschil 18) Pleit 19) Redestrijd 20) Redetwist 21) Ruzie 22) Scheel 23) Tweedracht 24) Twist 25) Twistgesprek 26) Walg 27) Woordenstrijd 28) Woorden...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GESCHIL/1

Geschil

Er is sprake van een geschil als partijen serieus met elkaar van mening verschillen. Een geschil verschilt van ruzie door de mate van de daarbij getoonde emotie. In het algemeen wordt een langdurig geschil als onwenselijk gezien en wordt er gestreefd naar een oplossing. Geschillen worden dan beslecht. Maar soms is het politiek aantrekkelijk een ge...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschil

Geschil

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-len), verschil, oneenigheid, twist.
~LIG, [bijvoegelijk naamwoord] (-er, -st), oneenig.
~PUNT, o. (-en), iets waarover getwist wordt.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0010.htm

geschil

onenigheid
Jaar van herkomst: 1200 (MNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Geschil

Een in het reglement van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening en het reglement van de Ombudsman Financiële Dienstverlening gedefinieerd begrip: elke blijk van onvrede inzake financiële producten of financiële dienstverlening, tussen een consument en een of meer bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverleni...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

geschil

onenigheid, twist (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/geschil

geschil

toestand van kwaad zijn op elkaar vb: er is een geschil tussen die twee bedrijven Synoniemen: bonje ruzie conflict onenigheid ongenoegen onvrede wrijving stront twist
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=geschil

geschil

[Nederlands] onenigheid
Gevonden op https://quizlet.com/51568819/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.