Zoek op

boekwaarde

financiële zaken consumenten en producenten: De boekwaarde van een onderneming is de som van het aandelenkapitaal en de door ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=boekwaarde

boekwaarde

ondernemingsrecht: aanschaffingswaarde van een bezitting, minus de afschrijvingen en schulden. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/boekwaarde

Boekwaarde

De boekwaarde of boekhoudkundige waarde is de waarde van activa zoals ze op de balans staan genoteerd. De boekwaarde is gelijk aan de aanschafwaarde minus de afschrijvingen. De boekhoudkundige waarde wijkt in veel gevallen af van de werkelijke waarde. Bij verkoop levert een goed namelijk vaak meer of minder op dan wat er in de `boeken` staat genote...
Gevonden op https://www.finler.nl/boekwaarde/

BOEKWAARDE

1) Aantal aandelen 2) Waarde van een bezit op de balans
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BOEKWAARDE/1

Boekwaarde

De boekwaarde is de waarde waartegen activa en ook wel passiva op de balans zijn opgenomen. Voor veel balansposten is de boekwaarde ook de werkelijke waarde. Bijvoorbeeld een banktegoed van 100 euro is ook daadwerkelijk dat bedrag waard. Bij een aantal bezittingen kan de boekwaarde fors afwijken van de werkelijke waarde. Dit kan het geval zijn bij...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Boekwaarde

Boekwaarde

Dit is de aanschafwaarde van een bezitting waar de afschrijvingen vanaf getrokken zijn. Stel we kopen een machine voor 500 euro. Deze schrijven we in 5 jaar af en er is geen restwaarde. De boekwaarde is dan in het 4e jaar 400, in het derde jaar 300 etc. ( > beleggen > analyse > fundamenteel)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/boekwaarde.htm

Boekwaarde

Het bedrag waarvoor een bezitting of schuld in de boekhouding is opgenomen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10179

Boekwaarde

De boekwaarde is gelijk aan de aanschaffingswaarde van een bezitting verminderd met de afschrijvingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Boekwaarde

Totaal EV-aantal aandelen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Boekwaarde

Totaal van het Eigen Vermogen gedeeld door het aantal aandelen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Boekwaarde

De op een bepaald moment tijdens de contactduur van het leasecontract bepaalde waarde van het object. Deze waarde wordt mede bepaald door de door lessor gedane investering ten behoeve van het leasecontract en de tot op dat moment aan lessee in rekening gebrachte bedrag van afschrijving.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10774

Boekwaarde

Eigen vermogen van de onderneming. Ofwel bezittingen minus de schulden. Dit wordt ook wel de intrinsieke waarde genoemd.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/boekwaarde

Boekwaarde

Waarde waarvoor de activa in de boeken staan en waarvoor ze vervolgens op de balans worden gezet [euro] {Interne verslaglegging}. Bij materiële vaste activa is de boekwaarde gelijk aan de aanschafwaarde minus de afschrijving. Bij immateriële vaste activa (zoals goodwill, octrooien of licenties) moet volgens IFRS de afboeking op de balans...
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Boekwaarde

De boekwaarde is de vastgestelde waarde van de auto op een bepaald moment tijdens de contractsduur van het lease contract. De boekwaarde is onder andere afhankelijk van de afschrijving van auto en de gedane investering van de leaser.
Gevonden op http://www.vwpcarrent.nl/informatie/shortlease-begrippen.html

Boekwaarde

(1) De waarde van de bezittingen op het moment dat de balans wordt opgemaakt (meestal 31 december).
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Boekwaarde

(2) Waarde waarvoor de activa in de boeken staan en waarvoor ze vervolgens op de balans worden gezet [euro] {Interne verslaglegging}. a) Bij materile vaste activa is de boekwaarde gelijk aan de aanschafwaarde minus de afschrijving. b) Bij immaterile vaste activa (zoals goodwill, octrooien of licenties) moet volgens IFRS de afboeking op de balanswaa...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp
Geen exacte overeenkomst gevonden.