Zoek op

bonusaandelen

fiscaal recht: aandeel dat een venootschap kosteloos uit de reserves, veelal ten laste van de agioreserve, aan aandeelhouders ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bonusaandelen

Bonusaandelen

Gratis aandelen ten laste van de reserves.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Bonusaandelen

Uitkering in aandelen, meestal uit de belastingvrije agioreserve. Over bonussen uit de algemene reserve moet wel belasting worden betaald.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

Bonusaandelen

Bij bonusaandelen is de uitkering in aandelen, vaak uit de belastingvrije agioreserve. Zijn de bonusaandelen ten laste van de algemene reserve, dan moet er belasting worden betaald.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Bonusaandelen

Bonusaandelen

Bonusaandelen is de uitkering aan aandeelhouders in de vorm van aandelen welke uitkering geschiedt ten laste van de in de N.V. of B.V. aanwezige reserves. Op deze wijze worden derhalve reserves (dit is het vermogenssurplus boven het geplaatst kapitaal) omgezet in aandelenkapitaal waardoor dit aandelenkapitaal groeit.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.