Zoek op

Bosch

Bosch bijv.naamw. [demoniem] op Den Bosch ('s-Hertogenbosch) betrekking hebbend   Voorbeeld: `Voor de Bossche poorter gold in de eerste plaats Bosch recht.<ref>Burgers, broeders en bazen : het maatschappelijk middenveld van 's-Hertogenbosch in de zeventiende en achttiende eeuw<b...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/Bosch

BOSCH

1) Bekend schilder 2) Duitse industriëel chemicus 3) Duitse scheikundige 4) Elektroconcern 5) Fornuismerk 6) Kasteel 7) Kasteel in nederland 8) Nederlands Kunstschilder 9) Nederlands Schilder 10) Nederlandse Kunstschilder 11) Nederlandse Schilder 12) Plaats in de Benelux 13) Plaats in Nederland 14) Plaats in Noord-Brabant 15) Scheikundige 16) Schi...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BOSCH/1

Bosch

Personen: Geografie: En verder naar: Overige artikelen met Bosch: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bosch

Bosch

[Cranendonck] - Bosch is een buurtschap in de gemeente Cranendonck in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het ligt twee kilometer ten oosten van het dorp Budel. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bosch_(Cranendonck)

Bosch

[`s-Hertogenbosch] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bosch_(`s-Hertogenbosch)

Bosch

[bedrijf] - Robert Bosch GmbH of Bosch is een internationaal opererend technologisch en dienstverlenend bedrijf bestaande uit de divisies automobieltechnologie, industriële technologie, consumentenproducten en bouwtechnologie. In het boekjaar 2010 bestond de groep uit ongeveer 285 000 medewerkers met een omzet van 47,3 mil...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bosch_(bedrijf)

Bosch

[dialect] - Bosch is het dialect dat in `s-Hertogenbosch gesproken wordt. Bosch behoort tot het Brabants en is daarom ook direct ontstaan vanuit het Nederfrankisch. Meestal wordt het ingedeeld bij het Meierijs; omdat het echter niet zo representatief is voor de dialecten uit de Meierij delen de samenstellers van het Woorden...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bosch_(dialect)

Bosch

[geslacht] - Bosch (ook: Bosch van Oud Amelisweerd en Bosch van Drakestein) is de naam van een adellijke familie uit de stad Utrecht. Oudst bekende voorouder van het geslacht is ene Jacobus Bosch die in de tweede helft van de 17de eeuw in Utrecht woonde; over hem is weinig bekend. Zijn zoon Hendrick werkte als bontwerker en...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bosch_(geslacht)

Bosch

[motorfiets] - Bosch is een historisch Duits motorfietsmerk dat Douglas-motorblokken voor motorfietsen in licentie produceerde. Bosch ging na de Eerste Wereldoorlog Douglas-motoren in licentie ging maken. Deze blokken werden geleverd aan HMB, KRS, Linsner, SBD en Bison. Karü, dat later KR zou gaan heten, bouwde de Bosch-Do...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bosch_(motorfiets)

Bosch

Let op: Spelling van 1914 De totale met bosch begroeide oppervlakte in Suriname mag op 14½ à 16 millioen H.A. geschat worden. Wat de formatie betreft, waarop de bosschen groeien, zoo kan men in hoofdzaak er drie onderscheiden. De eerste bestaat uit alluvium en strekt zich als een breede zoom langs de kust uit. Op meerdere plaatsen treft me...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

Bosch

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (bossen), een met bomen beplante grond; woud; het Haagsche -; [figuurlijk] een - van masten, een groot aantal bij elkander liggende schepen.
~AADJE, (B. -N), o. (-s), klein bos.
~ACHTIG, [bijvoegelijk naamwoord] (-er, -st), met veel bomen bezet, naar een bos gelijkende.
~BES, v. (-sen).
~BEZI...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0005.htm

Bosch

1) de omheining, die loopt van keel tot keel in een eendenkooi, 'n gedeelte tusschen de vanghokjes der beide kelen en het bosch, dat begroeid is met houtgewas; 2) in Zuid-Limburg vrouwelijk, b.v. op de bosch, voor: in het bosch
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0007.php

Bosch

Bosch In de Middeleeuwen lag tussen Schiermonnikoog en Rottumeroog het eiland Bosch. Tot 1570 woonden er mensen op dit eiland. Er stond een huisje voor de strandvoogd op het eiland. De strandvoogd moest gestrande schepen en goederen bergen en was aangesteld door het klooster van Aduard dat in de 15e eeuw en een deel van de 16e eeuw eigenaar was van...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10517
Geen exacte overeenkomst gevonden.