Zoek op

octrooi

algemeen: Beschermingsrechten die op aanvraag door het Bureau voor Industriële Eigendom worden verleend voor nieuwe uitvindingen ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=octrooi

octrooi

octrooirecht: beschermingsrechten die op aanvraag door het Bureau voor Industriële Eigendom worden verleend voor nieuwe ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=octrooi

octrooi

octrooirecht: beschermingsrechten die op aanvraag door het Bureau voor Industriële Eigendom worden verleend voor nieuwe uitvindingen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/octrooi

octrooi

het octrooi zelfst.naamw.Uitspraak:   [ɔk'troj] Verbuigingen:   octrooi|en (meerv.) officiële erkenning dat je als enige het recht hebt om iets dat je hebt bedacht of gemaakt te verkopen Voorbeeld:   `Als je iets hebt uitgevonden dat je tegen concurrentie ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/octrooi

OCTROOI

1) Alleenverkoop 2) Bewijs van uitvinding 3) Eigendom 4) Exclusief productie- en verkooprecht 5) Exploitatierecht 6) Gunstbrief 7) Handelsmachtiging 8) Handelsrecht 9) Have 10) Licentie 11) Machtiging 12) Patent 13) Privilege 14) Regeringsmachtiging 15) Schutsbrief 16) Vergunning 17) Waarborg 18) Warrant
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/OCTROOI/1

octrooi

vergunning van de landsregering m.n. van de Staten van Holland
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Octrooi

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. handelsvrijheid, uitsluitend handelsregt; vergunning tot het uitoefenen van zeker bedrijf of tot het vervaardigen en verkopen van zeker uitgevonden werktuig enz.; brevet van uitvinding; brief van vergunning (door de regering afgegeven tot het oprigten van eene maatschappij enz.); belasting op voorwerpen ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0018.htm

octrooi

patent
Jaar van herkomst: 1817 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Octrooi

Let op: Spelling van 1858 handelsvrijheid, vergunning, een door de overheid verleend uitsluitend regt tot het drijven van zekeren handel, tot het vervaardigen, het in- en uitvoeren van zekere handelswaren; ook de stads- of gemeente-belasting op de levensmiddelen. Octrooyeren, iemand zoodanige handelsvri...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Octrooi

Door de overheid verleend uitsluitend recht voor het maken en verkopen van een artikel of voor het exploiteren van een uitvinding. `Octrooi` betekent hetzelfde als een `patent`. Het ene woord komt uit het Frans (octrooi) en het andere uit het Latijn (patent). Het begrip `octrooi` wordt gebruikt in de Nederlandse wetgeving. `Patent` gebruikt u meer ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

octrooi

Een octrooi is een wettelijk document dat een industrieel eigendomsrecht beschermt met als doel de economische exploitatie ervan veilig te stellen en de onderzoeks- en ontwikkelingsinvesteringen terug te winnen. Het octrooi verbiedt immers aan derden gedurende een bepaalde periode en binnen een bepaalde regio de uitvinding zonder toestemming te ver...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10420

Octrooi

Een octrooi is een door de overheid verleend uitsluitend recht tot het exploiteren van een uitvinding. Patent is de niet-officiële naam voor een octrooi.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10657

Octrooi

Een octrooi is een door de overheid verleend, tijdelijk alleenrecht op het gebruiken van een techniek. Een octrooi is twintig jaar geldig en biedt de houder ervan het recht om binnen die periode iedereen te verbieden de uitvinding toe te passen. Het octrooisysteem is in het leven geroepen om mensen het doen van nieuwe uitvindingen te stimuleren, en...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Octrooi

octrooi

patent, patentverlening (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/octrooi

Octrooi

Een recht dat door de overheid is toegekend aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon is toegekend om met uitsluiting van andere personen of rechtspersonen een artikel te maken of te verkopen. Het recht om een uitvinding op het gebied van de nijverheid te mogen exploiteren. Eventueel kan men dit recht tegen financiële of materiele verg...
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

octrooi

Een octrooi (een oude benaming is patent) is een exclusief (uitsluitend) recht tot het industrieel maken of verkopen van een product of het anderszins exploiteren van een uitvinding. Een octrooi geeft de octrooihouder het recht om anderen te verbieden de uitvinding bedrijfsmatig toe te passen, bijvoorbeeld om het te produceren, in te voeren, te geb...
Gevonden op http://www.gianottenprintedmedia.nl/grafisch-woordenboek/details/octrooi-pa

octrooi

alleenrecht om het te verkopen vb: hij heeft octrooi op deze uitvinding
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=octrooi

Octrooi

Vorm van juridische bescherming van producten of productieprocessen. Octrooi is hetzelfde als een patent. Het ene woord komt uit het frans (octrooi) en het andere uit het Latijn (patent).
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

Octrooi

Door de overheid verleend exclusief recht tot het maken en verkopen van een produkt of de exploitatie van een uitvinding.
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Octrooi

(1) 1) Een recht dat door de overheid is toegekend aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon is toegekend om met uitsluiting van andere personen of rechtspersonen een artikel te maken of te verkopen.
2) Het recht om een uitvinding op het gebied van de nijverheid te mogen exploiteren. Eventueel kan men dit recht tegen financile of materile ...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Octrooi

(2) Het door de overheid verleend uitsluitend recht (gedurende zekere tijd, ca. 20 jaar) tot het maken en verkopen van een (nieuw) product. Synoniem: Patent.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Octrooi

Een octrooi geeft exclusief eigendomsrecht op een uitvinding. Een ander woord voor een octrooi is een patent.
Gevonden op https://innovatie-site.nl/wat-is-een-octrooi/

octrooi

(patent) is het wettelijk alleenrecht om gedurende een bepaalde tijd (ca. 20jaar) een product te maken.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

octrooi

[Geschiedenis] door de overheid gegeven alleenrecht
Gevonden op https://quizlet.com/114272126/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.