Zoek op

Brandpuntsafstand

De brandpuntsafstand van een lens of spiegel is gedefinieerd als de afstand tussen de lens en het punt waar evenwijdig aan de optische as invallende lichtstralen samenkomen na door de lens gebroken te zijn. Dat punt heet het brandpunt of de focus van de lens en is met de letter F aangegeven in de figuur hiernaast. De brandpuntsafstand is met f aan...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Brandpuntsafstand

Brandpuntsafstand

Dit is de afstand in millimeters tussen de CCD-sensor van een digitaal fototoestel (of de film van een analoog fototoestel) en het centrum van de lens. Een korte brandpuntsafstand levert een breedhoekopname; een lange brandpuntsafstand zorgt voor een tele-effect. Bij digitale camera’s wordt de brandpuntsafstand meestal ook uitgedrukt als equival...
Gevonden op http://www.dromodo.nl/begrippen_camera_obscura.htm

Brandpuntsafstand

Wanneer evenwijdige lichtstralen van een voorwerp op grote afstand door een eenvoudige convexe lens in één punt gebundeld worden, is de brandpuntsafstand van die lens de afstand tussen het midden van de lens (meer bepaald het achterste hoofdpunt) tot het brandpunt.
Gevonden op http://www.roulartaprofessional.be/grafischnieuws/e-cademy/grafischglossari

Brandpuntsafstand

(De afstand tussen het optische centrum van een lens en de beeldsensor, uitgedrukt in mm. Hoe korter deze afstand, des te groter de beeldhoek. Men spreekt dan over een groothoeklens. Langere brandpuntsafstanden geven kleinere beeldhoeken, dit zijn telelenzen.)
Gevonden op http://www.webwoordenboek.be/verklaring/headers
Geen exacte overeenkomst gevonden.