Zoek op

brutomarge

groei en conjunctuur, markten en prijzen: bedrijfsresultaat als percentage van de omzet. (bron: beleggingsplein.nl) ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=brutomarge

brutomarge

ondernemingsrecht: bedrijfsresultaat als percentage van de omzet. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/brutomarge

Brutomarge

Onder brutomarge wordt de verhouding tussen de brutowinst en de omzet verstaan.
De brutomarge is de brutowinst uitgedrukt in een percentage van de jaaromzet. De brutomarge geeft een gemiddeld beeld t.o.v. de jaaromzet. Men kan natuurlijk ook de brutomarge per productgroep berekenen. Deze uitkomsten worden ook wel de brutorendementsgetallen geno...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Brutomarge

Onder brutomarge wordt de verhouding tussen de brutowinst en de omzet verstaan.
Formule:
Brutowinst 
------------ x 100% = Brutomarge 
Omzet 
De brutomarge is de brutowinst uitgedrukt in een percentage van de jaaromzet. De brutomarge geeft een gemiddeld beeld ten opzichte van de jaaromzet.
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

Brutomarge

(1) 1) Brutomarge per stuk: brutowinstpercentage per eenheid product [procenten van de inkoopprijs excl. BTW of de verkoopprijs excl. BTW] (CK).
2) Brutomarge per transactie: brutowinstpercentage per partij [procenten van de inkoopwaarde excl. BTW of de verkoopwaarde excl. BTW] (CK).
3) Brutomarge per periode: brutowinstpercentage van de omze...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Brutomarge

(2) Gekoppeld aan de omzet zal de brutomarge toereikend moeten zijn om de rente vreemd vermogen alsmede de nettowinst te dekken. Formule: ((rente vreemd vermogen + nettowinst) / omzet) x 100%.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp
Geen exacte overeenkomst gevonden.