Zoek op

bureaucratie

staatsrecht: het ambtenarenapparaat; de heerschappij van de ambtenaren; organisatiestructuur met name binnen het ambtenarenapparaat ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bureaucratie

bureaucratie

de bureaucratie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [byrokra(t)ˈsi] Verbuigingen:   bureaucratie|ën (meerv.) sfeer van traagheid en starheid door te veel ingewikkelde regels en een te grote macht van ambtenaren Voorbeelden:   `het terugdringen van de bureaucra...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/bureaucratie

BUREAUCRATIE

1) Ambtenaarheerschappij 2) Ambtenaarsheerschappij 3) Ambtenarij 4) Burocratisme 5) Heerschappij van de ambtenaren
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BUREAUCRATIE/1

Bureaucratie

Bureaucratie is een organisatievorm waarin regels, procedures en afspraken standaard voor iedereen gelijk worden toegepast. Deze vorm van organiseren heeft als voordeel dat iedereen gelijk word behandeld, er duidelijke taakverdeling is en dat er rationeel en efficient gewerkt kan worden.
Nadelen aan bureaucratie zijn er ook. Omdat regels strak w...
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

Bureaucratie

Bureaucratie is een organisatiestructuur die gekenmerkt wordt door aan regels onderheven procedures, verdeling van verantwoordelijkheid, hiërarchie en onpersoonlijke relaties. Bureaucratisering is sterk verbonden met rationeel-legaal gezag en zorgt met centralisatie en juridisering voor een verdichting van de afhankelijkheidsbetrekkingen binnen e...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bureaucratie

bureaucratie

• [sociologie] is een organisatiestructuur die gekenmerkt wordt door aan regels onderheven procedures, verdeling van verantwoordelijkheid, hiërarchie en onpersoonlijke relaties.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/bureaucratie

bureaucratie

grote macht van ambtenaren
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

bureaucratie

heerschappij van de ambtenaren
Jaar van herkomst: 1847 (KKU )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Bureaucratie

Verschijnsel waarbij een groot, log, apparaat van ambtenaren de mensen verstrikt in regeltjes en voorschriften en daardoor problemen geeft op het gebied van handel, contacten, enz. Hierdoor verloopt alles traag en is het moeizaam om iets te regelen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_turkij.htm

Bureaucratie

Instanties en personen die betrokken zijn bij de totstandkoming en de uitvoering van besluiten, met name ambtenaren. Het woord heeft een negatieve bijklank omdat ambtelijke molens langzaam malen en burgers vaak verwezen worden. Voor hun gevoel worden ze nogal eens 'van het kastje naar de muur' gestuurd. Ze lopen dan de kans te verdwalen in de bureaucratie. ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Bureaucratie

- de macht-regering is in handen van ambtenaren
- een interactiemodel dat gekenmerkt wordt door grote zorgvuldigheid en preciese, efficiënte administratie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10645

Bureaucratie

interactiemodel dat gekenmerkt wordt door grote zorgvuldigheid en een preciese, efficiënte administratie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10645

bureaucratie

heerschappij van ambtenaren die te star vasthouden aan allerlei
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

bureaucratie

heerschappij van de ambtenaren (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/bureaucratie

bureaucratie

toestand waarin alles via papieren en regels verloopt vb: het is een echte bureaucratie in dat bedrijf
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=bureaucratie

Bureaucratie

[Maatschappijleer] Veel zaken moeten met officiële papieren en formulieren geregeld worden
Gevonden op https://quizlet.com/101376399/maatschappij-politiek-hoofdstuk-6-10-flash-ca
Geen exacte overeenkomst gevonden.