Zoek op

burenrecht

burenrecht: rechtsgebied uit boek 5 Burgerlijk Wetboek; vooral m.b.t. de rechten en plichten van buren en eigenaren van naburige ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/burenrecht

Burenrecht

[Nederland] - Burenrecht is een onderdeel van het civiel recht. Een definitie van burenrecht is: Het geheel van bevoegdheden en verplichtingen van eigenaren van naburige erven. Dit is ook de naam van titel 4 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (titel 5.4 BW), dat over het burenrecht gaat. Vervolgens maken titel 5 (mandeli...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Burenrecht_(Nederland)

Burenrecht

Het geheel van regels en verplichtingen betreffende de rechten en verplichtingen tussen eigenaren van naburige erven, voortvloeiend uit de wet.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871
Geen exacte overeenkomst gevonden.