Zoek op

last

burenrecht: verplichting om op, boven of onder het dienende of heersende erf iets te dulden of niet te doen. Bijv. het recht ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/last

last

overeenkomstenrecht: rechtshandeling die de lasthebber namens de lastgever moet verrichten krachtens de overeenkomst van ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/last

last

zakenrecht: keerzijde van een zakelijk recht. Bijv. erfdienstbaarheid. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/last

last

zakenrecht: keerzijde van een zakelijk recht. Bijv. erfdienstbaarheid. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=last

last

[Vergeten woorden] (m.) 1) gebrek, onvolkomenheid, fout
2) beschadiging [? last ‘iets dat zwaar is’, = Gronings last (in lasteg), Noors last, ~ laster, lagen ‘verwijten’, laken, lak ‘gebrekkig’, lak ‘gebrek’]
Gevonden op http://taaldacht.nl/vergeten-woorden

Last

Oude gewichts- of inhoudsmaat. Rond de 17e eeuw werd de grootte van schepen uitgedrukt in deze inhoudsmaat. De zeegaande schepen waren niet groot; zo'n honderd tot tweehonderd last, welke je gelijk kan stellen aan de huidige inhoudsmaat van twee bruto registerton (2 x 2,83m³). Voor de gewichtsmaat l...
Gevonden op http://vaartips.nl/tipl.htm#last

last

wat je stoort of belemmert vb: in de zomer hebben we last van vliegen
hij is mij niet tot last [hij stoort of belemmert mij niet]
een loden last [een zware druk]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=last

last

inhoudsmaat voor graan, 1 last = ca. 3010 ltr. Na 1820 is 3000 ltr. aangehouden inhoudsmaat voor haring, 1 (zee)last = ca. 1694 ltr. 1 (gepakte)last = ca 1452 ltr.
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Last

kojang. GM2: 1 last = 20 pikol (circa 1250 kilogram). K: gewoonlijk 3000 pond.
Gevonden op http://resources.huygens.knaw.nl/vocglossarium/zoekvoc

Last

Let op: Spelling van 1858 Nederlandsche maat voor drooge waren, 30 mud bevattende. Op schepen houdt een last 2 tonnen, ieder van 2000 pond
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Last

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. [bijvoorbeeld] ), (-en), zwaar voorwerp; zwaarte; [figuurlijk] iets moeijelijks dat men te verrigten heeft; iets waardoor men gekweld of geplaagd wordt; vracht, lading; scheepslading; moeijelijkheid; nood, verlegenheid; opdragt, bevel, gebod; belasting, opcenten; overlast, hinder; [figuurlijk] druk; de -...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0015.htm

Last

Uit `De lagere vaktalen: De molenaarstaal` 1914 is eene andere benaming voor einde.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

Last

het gewicht van ca. twee scheepston, ongeveer 2.000 kg.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10793

Last

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Last``] Zie Maten
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0013.htm

last

•iets wat een mens hindert. •duren, voortbestaan
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/last

last

Def.: 10.000 stuks haring.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

last

Def.: de vangstquotum voor garnalen per vaartuig.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

last

Def.: twee ton gewicht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

last

de last zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [lɑst] Verbuigingen:   last|en (meerv.) 1) iets zwaars dat je moet dragen of ondervinden Voorbeelden:   `lastdieren`, `De loonadministratie is een zware last voor bedrijven.` 2) iets dat je moet betal...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/last

Last

Een last is een voorwerp dat je omhoog tilt. Dit kun je doen met een hefboom of een katrol.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10959

last

[Nederlands] gewicht
Gevonden op https://quizlet.com/24322570/nederlands-flash-cards/

Last

opdracht.
Gevonden op http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/

last

vracht; hinder; opdracht (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/last

last

hinder - Jaar van herkomst: 1301-1400 (MNW )
vracht - Jaar van herkomst: 1122 (Slicher )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

last

1>lading: datgene wat een schip vervoert. 2> datgene wat met behulp van een takel/hijsinstallatie bewogen wordt. 3a> gewichtsmaat meestal gesteld op 2000 kg. Deze afgeronde eenheid is vermoedelijk pas sinds de Franse tijd gebruikelijk. Daarvoor kende men diverse soorten, vaak plaatselijke, lasten. Deze gewichten kwamen vaak ongeveer overeen met de ...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=lap
Geen exacte overeenkomst gevonden.