Zoek op

CAO

de cao zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [sea'o] Verbuigingen:   cao|'s (meerv.) afspraken die werknemers en werkgevers met elkaar maken als aanvulling op individuele arbeidsovereenkomsten economie Voorbeelden:   `cao staat voor collectieve arbeidsovereenkoms...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/CAO

CAO

Zie Collectieve arbeidsovereenkomst voor uitleg van het begrip `CAO`.
Gevonden op https://www.finler.nl/cao/

CAO

1) Arbeidsovereenkomst 2) Arbeidsovereenkomst (afk.) 3) Collectieve Arbeidsovereenkomst 4) Groepsakkoord 5) Looncontract 6) Overeenkomst 7) Schaal 8) Werkovereenkomst
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CAO/1

cao

collectieve arbeidsovereenkomst, bindende overeenkomst tussen een of meer werkgeversorganisaties aan de ene en een of meer werknemersorganisaties aan de andere zijde, waarin de algemene loonvoorwaarden en arbeidsvoorwaarden in de betreffende beroepsbranches voor een overeengekomen periode zijn vastgesteld Zelden aangetroffen in de correcte spelling...
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/cao

CAO

•De Engelse afkorting voor "Chief Accounting Officer". •De Engelse afkorting voor "Chief Analytics Officer". •De afkorting voor "Collectieve Arbeidsovereenkomst". •De afkorting voor "Cramers Autobus Onderneming". • [afkorting] de afkorting voor Chief Administrative Officer, een directeur verantwoordelijk voor administratie, financiën, pe...
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/CAO

cao

• [initiaalwoord] , [afkorting] de afkorting voor "collectieve arbeidsovereenkomst" in het algemeen. •hoog: zich op grote hoogte bevindend. •hoog: een grote hoogte hebbend.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/cao

CAO

modelcontract dat organisaties van werkgevers en werknemers met elkaar sluiten
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst. Een CAO regelt zaken als loon, werktijden en functiewaardering voor een grote groep werknemers en werkgevers. Een CAO wordt afgesloten tussen één of meer verenigingen van werknemers aan de ene kant, en een werkgever of één of meer verenigingen van werkgevers aan de andere kant.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10077

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10188

cao

collectieve arbeidsovereenkomst
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10203

CAO

Afkorting van collectieve arbeidsovereenkomst. In een CAO zijn afspraken vastgelegd tussen werkgever(s)-(verenigingen) en werknemers(organisaties) over met name arbeidsvoorwaarden. Door één of meer werkgevers en vakbonden kan een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) worden gesloten. Dit is vastgelegd in de Wet op de collectieve arbeidsovereenkom...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst. Contract tussen een werkgever of werkgeversverbond en één of meer werknemersverenigingen, waarin is bepaald welke arbeidsvoorwaarden voor leden van deze vereniging bij individuele arbeidsovereenkomsten van toepassing zijn. Een CAO is dus niet hetzelfde als een arbeidsovereenkomst.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Cao

Collectieve arbeidsovereenkomst. Een CAO wordt afgesloten tussen één of meer verenigingen van werknemers aan de ene kant, en een werkgever of één of meer verenigingen van werkgevers aan de andere kant. Een CAO bevat zowel primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo kunnen in een CAO afspraken over zaken als loon, werktijden, vakantiedagen, k...
Gevonden op http://www.financenavigator.nl/wiki/Cao

CAO

Een collectieve arbeidsovereenkomst (meestal afgekort tot cao of CAO) is een verzameling afspraken tussen (vertegenwoordigers van) werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers. De cao is een aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst die een werkgever en zijn werknemer met elkaar sluiten. Met CAO (hoofdletters) wordt veelal een specifieke ...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst; geldt altijd voor een groep werknemers (van een groot bedrijf of bedrijfstak). Een CAO bevat zowel primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden. ...
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip06.htm

CAO

collectieve arbeidsovereenkomst
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip11.htm

CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst; geldt altijd voor een groep werknemers (van een groot bedrijf of bedrijfstak). Een CAO bevat zowel primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden. Externe link: CAO (uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

CAO

[Maatschappijleer] Collectieve arbeidsovereenkomst
Gevonden op https://quizlet.com/120394104/maatschappijleer-werk-3e-klas-bkgt-flash-card

cao

Gebruikt voor: collectieve arbeidsovereenkomsten Minder specifiek: arbeidsovereenkomsten Zie ook: arbeidsvoorwaarden politievakorganisaties werkgeversorganisaties
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/4237
Geen exacte overeenkomst gevonden.