Zoek op

Calcul

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m.
~ATIE, v. (...ën), berekening, overslag, raming.
~ATOR, m. (-en), rekenaar, berekenaar.
~EREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik calculeerde, heb gecalculeerd), berekenen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

Calcul

Let op: Spelling van 1858 calculatie, Fr., berekening. Calculateur, calculator, een rekenaar, narekenaar. Calculatuur, de rekenkamer, het rekenambt. Calculeren, rekenen, berekenen, uitrekenen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.