Zoek op

vermogenskosten

arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling: bestaan uit afschrijvingskosten en rente. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=vermogenskosten

Vermogenskosten

De over het eigen en over het vreemde vermogen te calculeren rente.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10179

Vermogenskosten

1) De som van interest vreemd vermogen en het vereiste rendement op het eigen vermogen. Voor de constatering van waardecreatie (EVA) is van essentieel belang dat de nettowinst gecorrigeerd is voor dit vereiste rendement op het eigen vermogen.
2) Een bedrag aan standaardkosten dat berekend wordt door het hele vermogen van een onderneming te verme...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

vermogenskosten

bestaan uit afschrijvingskosten en rente.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip06.htm

vermogenskosten

bestaan uit afschrijvingskosten en rente.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.