Zoek op

catastrofetheorie

catastrofetheorie zelfst.naamw. een poging om natuurverschijnselen te verklaren uit opgetreden catastrofen Bron: Wikiwoordenboek - catastrofetheorie. Spelling'catastrofetheorie' komt NIET voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en de spellingwoordenlijst van OpenTa...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/catastrofetheorie

Catastrofetheorie

De term catastrofentheorie slaat op een geheel van wiskundige en filosofische verhandelingen, voornamelijk uit de jaren 1960 en 1970, waarin gepoogd wordt om natuurverschijnselen op een zeer algemeen niveau uit te leggen aan de hand van de classificatie van singulariteiten van differentieerbare functies. Het uitgangspunt is een opmerking van René...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Catastrofetheorie
Geen exacte overeenkomst gevonden.