Zoek op

simulatie

Bewust doen voorkomen aan een ziekte of een gebrek te lijden om directe winst te behalen. Bijvoorbeeld het krijgen van financieel voordeel of van verslavende geneesmiddelen, of het ontsnappen aan een werksituatie, verhoor, of gevangenisstraf.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/levenswetenschappen-en-geneeskunde/simu

simulatie

Nabootsen van werkelijke processen met een computer , soms met behulp van statistische kansberekeningen. Vooral bij grote, complexe systemen kan simulatie sneller, goedkoper of veiliger een beeld geven dan het werkelijke systeem. Voorbeeld is de vluchtsimulator, waarin piloten zonder risico echte vliegtuigen leren besturen.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/techologie-en-techniek/simulatie

simulatie

de simulatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [simyˈla(t)si] Verbuigingen:   simulatie|s (meerv.) 1) het simuleren (van een ziekte) Voorbeeld:   `simulatie van een handicap` 2) model dat of omgeving die iets nabootst Voorbeeld: &nb...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/simulatie

SIMULATIE

1) Het nadoen 2) Het verrichten van schijnhandelingen 3) Medische term 4) Nabootsen van een toestand 5) Nabootsing 6) Spel 7) Veinzerij 8) Veinzing 9) Voorgeving 10) Voorwending 11) Voorwending van ziekte 12) Ziektebedrog 13) Ziekteveinzing
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SIMULATIE/1

Simulatie

Een simulatie is een nabootsing van de werkelijkheid, in veel gevallen met behulp van een model van die werkelijkheid. Een simulatie is een dynamisch proces. Vanuit een gegeven uitgangssituatie, laat een simulatie zien hoe deze situatie verandert en zich ontwikkelt in de loop van de tijd. Het model geeft daarbij als het ware de regels aan volgens ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Simulatie

Simulatie

[spelgenre] - Simulatie is een computerspelgenre waarin een (fictieve) wereld of een zekere activiteit wordt nagebootst. Deze spellen proberen zo realistisch mogelijk de werkelijkheid te benaderen, bijvoorbeeld een simulatiespel waarin een vliegtuig moet worden bestuurd. In andere simulatiegames moet de speler optreden als ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Simulatie_(spelgenre)

Simulatie

Let op: Spelling van 1858 simulatio, Lat., nabootsing, geveinsdheid, huichelarij; de schijn. Simuleren, voorgeven, voorwenden, veinzen, huichelen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Simulatie

Een manier om met behulp van computerprogramma’s een situatie realistisch na te bootsen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10230

simulatie

De weergave van de werking of eigenschappen van één systeem door het gebruik van een ander systeem, vooral een computermodel; wordt vaak gebruikt om de werking van een dynamisch systeem te voorspellen als proefnemingen in de praktijk niet haalbaar zijn.
Categorie: Functionele activiteiten > functies voor computergebruik.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

simulatie

Def.: reproductie of voorstelling van een gebeurtenis of serie van gerelateerde gebeurtenissen in een model.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Simulatie

proefbestraling waarbij wordt nagegaan of de echte bestraling nadien zal toegediend worden aan het juiste deel van het lichaam, precies waar de tumor gelegen is.
Gevonden op http://www.llcg.be/nl/Dokter/algemeen/woordenboek

Simulatie

(1) Geprepareerde examenomgeving, bijvoorbeeld in een praktijklokaal op school. Deze omgeving is een simulatie binnen omstandigheden zoals in de beroepspraktijk, maar die door manipulatie (bijv. een opzettelijk gecreerde storing, of de inzet van acteurs) afwijkt van de beroepspraktijk in de BPV, die aan de wetten van het toeval voldoet.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Simulatie

(2) Nabootsing van de werkelijkheid via een model. Computermodellen bootsen de marktsituatie na en men kan door steeds een variabele in het model te wijzigen het effect hiervan bepalen. Een min of meer toepasbaar model is het NEWS-model (New Early Warning System).
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Simulatie

Gebruik van een model ter nabootsing van de werkelijkheid. Computermodellen bootsen de marktsituatie na; door slechts één variabele in het model te wijzigen kan men het effect van die variabele bepalen. Het is in feite een experiment.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Simulatie

De nabootsing van een systeem of model
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

simulatie

[Maatschappijwetenschappen] een bepaald proces wordt nagespeeld
Gevonden op https://quizlet.com/12940392/mw-inl-hoofdstuk-3-onderzoek-doen-bij-sociale-
Geen exacte overeenkomst gevonden.