Zoek op

codicil

erfrecht: eenvoudige handgeschreven, gedagtekende en ondertekende verklaring, waarmee iemand kan bepalen wat er na zijn of ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/codicil

codicil

het codicil zelfst.naamw.Uitspraak:   [kodiˈsil] Verbuigingen:   codicil|len (meerv.) zelf geschreven papier met je handtekening, waarop staat wat er na je dood met je spullen of je lichaamsorganen moet gebeuren © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/codicil

CODICIL

1) Aanhangsel bij een testament 2) Aanhangsel bij testamen 3) Bijlage bij een testament 4) Bijvoegsel 5) Bijvoegsel bij een testament 6) Bijvoegsel tot een testament 7) Bijvoegsel tot testament 8) Bijvoegsel van een testament 9) Donorverklaring 10) Officieel geschrift 11) Officieel stuk 12) Testament 13) Toevoegsel 14) Toevoegsel aan een testament ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CODICIL/1

Codicil

Een codicil of wilsbeschikking is een handgeschreven, gedagtekend en door de schrijver zelf ondertekend document, waarin de ondergetekende (de erflater) zonder tussenkomst van de notaris de nalatenschap van bepaalde roerende zaken regelt. Ook kan het wensen met betrekking tot de eigen uitvaart bevatten. Nalaten van geld en onroerende goederen kan ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Codicil

Codicil

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-len), bijvoegsel -, aanhangsel tot een testament.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

codicil

bijvoegsel bij testament
Jaar van herkomst: 1536 (WNT aalmis Suppl )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Codicil

Let op: Spelling van 1858 bijdrage of bijvoegsel tot een testament of uitersten wil
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Codicil

In een codicil regel je hoe je spullen verdeeld worden na je overlijden. Je kunt opschrijven wie welke meubels krijgt, welke sieraden of wat er maar in de inboedel zit. Dat kun je doen zonder dat er een notaris aan te pas komt. Dat is dus anders dan een testament. Om geldig te zijn, moet je codicil aan drie eisen voldoen: Het moet helemaal handgesc...
Gevonden op http://www.echtscheiding-wijzer.nl/woordenboek/codicil.html

Codicil

een met de hand geschreven wilsbepaling, voorzien van een datum en handtekening, waarin de erflater zelf een beperkt aantal zaken kan regelen voor na zijn dood.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10253

codicil

schriftelijke onderhandse beschikking van erflating, bijvoorbeeld als toevoegsel aan een testament.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10439

Codicil

Doe-het-zelftestament. Verklaring dat bepaalde meubels, sieraden en kleren (geen geld, huizen en kunstvoorwerpen) aan een bepaald iemand worden nagelaten of waarin staat hoe de begrafenis geregeld dient te worden. Voorwaarden: handgeschreven, datum erbij en ondertekenen. Goederen nauwkeurig omschrijven, helpt (‘Welke ring bedoelde ze in vredesnaa...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10708

Codicil

Uiterste wil zonder erfstelling. Het codicil moet door de erflater geheel met de hand zijn geschreven, gedagtekend en ondertekend. Een codicil beperkt zich tot de aanstelling van executeurs, de regeling van begrafenis of crematie, en de making van legaten van kleding, lijfstoebehoren, bepaalde lijfssieraden en meubelstukken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Codicil

Voluit donor codicil medisch testament waarmee de houder aangeeft dat na overlijden delen van zijn-haar stoffelijk overschot voor transplantatiedoeleinden mogen worden gebruikt. Zie ook reisbescheiden
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

Codicil

Kleinere zaken, zoals het erven van bepaalde sieraden of bepaalde meubelstukken, kunnen op een gewoon papier worden vastgelegd, wat niet per se door een notaris hoeft te worden opgesteld. Zo’n verklaring heet codicil. Het moet wel gedetailleerd worden opgesteld en ondertekend zijn. In zo’n codicil kan men ook zijn begrafenis regelen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10977

Codicil

Een codicil is een document waarin u bepaalt wie er bepaalde inboedelgoederen, sieraden of kleding krijgt na uw overlijden. Hierin kunt u ook uw uitvaartwensen vastleggen.Een codicil is géén alternatief voor een testament en is een wilsbeschikking die niet door de notaris is gemaakt.Een codicil moet voldoen aan de volgende voorwaarden:Het moet h...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11062

codicil

bijvoegsel bij testament (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/codicil

Codicil

Een handgeschreven, gedagtekend en door de schrijver zelf ondertekend document, waarin de ondergetekende (de erflater) zonder tussenkomst van de notaris de nalatenschap van bepaalde roerende zaken regelt.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Codicil

In een codicil regel je de gang van zaken na je dood. Het gaat dan niet om hoe de erfenis wordt verdeeld, maar om meer praktische zaken. Het belang van een schriftelijk stuk is dat voor de nabestaanden duidelijk is wat jouw wensen zijn. Je kan in een codicil ook bepaalde goederen aan mensen nalaten. Bijvoorbeeld een sieraad, horloge, klok of ander ...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/codicil/

Codicil

In een codicil regel je zelf de gang van zaken na je dood. Het gaat dan niet om hoe je de complete erfenis wil verdelen, maar om meer praktische zaken. Het belang van een schriftelijk stuk is dat voor de nabestaanden duidelijk is wat jouw wensen zijn. In een codicil regel je ook hoe je wil dat de uitvaart eruit gaat zien. Denk aan of je begraven wi...
Gevonden op https://www.overeenkomsten.nl/uitleg/codicil/
Geen exacte overeenkomst gevonden.