Zoek op

cognitie

rechtswetenschap: vermogen om iets te leren. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/cognitie

cognitie

de cognitie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [kɔx'ni(t)si] Verbuigingen:   cognitie|s (meerv.) kennis, idee, overtuiging in de geest van een of meer personen psychologie Voorbeeld:   `Als mensen communiceren worden cognities overgedragen.` © Kernerman D...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/cognitie

COGNITIE

1) Gerechtelijke kennisneming van een zaak 2) Kennisgeving 3) Kennisneming 4) Kenvermogen 5) Leervermogen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/COGNITIE/1

Cognitie

Een belangrijk en zeer ruim begrip, waartoe de mentale processen gerekend worden die optreden wanneer mensen waarnemen, informatie verwerken, leren, denken en problemen oplossen. Deze mentale processen worden cognitieve processen genoemd.
Monotheorieën - 1. COGNITIEVE PSYCHOLOGIE Deze benadering, de cognitieve psychologie, gaat er, in tegenste...
Gevonden op http://psy.cc/psy/wiki/pmwiki.php?n=Begrippen.Cognitie

cognitie

kenvermogen
Jaar van herkomst: 1650 (MEY )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Cognitie

Let op: Spelling van 1858 cognitio, Lat., de kennis, het onderzoek van eene zaak: absque causae cognitione, zie Absque. Cognosceren, geregtelijk onderzoeken, erkennen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Cognitie

Een zeer breed begrip dat nauwelijks is af te bakenen en dat gebruikt wordt voor het vermogen om dingen te leren kennen. Waarnemen, taal, redeneren, geheugen en denken vallen onder de cognitieve functie. Naast de cognitieve functies worden de conatieve functies (willen en handelen) en affectieve functies (gevoelens) onderscheiden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10144

cognitie

denkpatroon; geheel van gedachten en interpretaties
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10954

cognitie

kenvermogen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/cognitie

Cognitie

Het kennen. 2. Vermogen te leren.
Gevonden op http://www.filosofischwoordenboek.nl/content/cognitie.html

Cognitie

(1) Dat wat consumenten van producten/merken weten. Het leer- en kenvermogen van de consument; attitudes hebben een cognitieve component; cognities hebben vooral in de evaluatiefase en in de beslissingsfase invloed op het beslissingsproces.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Cognitie

(2) Het leer- en kenvermogen van de mens.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Cognitie

Zinvol handelen op basis van gelegde relaties tussen verschillende waarnemingen
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~ijanmaat/OC/begrip.htm

cognitie

denkvermogen; begrip dat onder meer een belangrijke rol speelt in de theorievorming binnen de psychologie, bijvoorbeeld binnen onderdelen als de functieleer, de ontwikkelingspsychologie en de sociale psychologie Gebruikt voor: cognitieve map cognitieve ontwikkeling cognitieve processen cognitieve structuur Meer specifiek: metacognities Minder speci...
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/4234
Geen exacte overeenkomst gevonden.