Zoek op

Commodificatie

Commodificatie is het proces waarbij steeds meer aspecten van het menselijk handelen en de resultaten daarvan worden uitgedrukt in een geldwaarde in plaats van de intrinsieke of inherente waarde. Doordat goederen, diensten en denkbeelden een commodity of koopwaar worden, krijgen menselijke relaties een steeds zakelijker karakter, wat zijn weerslag...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Commodificatie

commodificatie

alles wordt ontmenselijkt en voorgesteld als koopwaar - dus ook menselijke verhoudingen, grote begrippen en emoties. Het gevolg is dat alle relaties gedefinieerd kunnen worden in termen van vraag en aanbod
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Commodificatie

Afkomstig uit de Marxistische theorie (/> alle entiteiten hebben materiële geldwaarde) In relatie tot de media zijn er twee aspecten:
1. Behandeling van alle media-boodschappen als koopwaar op de mediamarkt.
2. Ook het het publiek kan behandeld worden als koopwaar. Het wordt nl. verhandeld aan de adverteerders a.d.h.v. kijkcijfers of andere...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10646

Commodificatie

[Literatuur] Wanneer cultuur als geheel wordt onderworpen aan de wet van reproductie: het reduceren van culturele producten tot technologische reproduceerbare goederen, waardoor ze dus handelswaar worden
Gevonden op https://quizlet.com/55060368/literatuur-en-reputatie-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.