Zoek op

Compensatiepunt

punt waarop de zuurstofproductie van de fotosynthese exact gelijk is aan het zuurstofverbruik door dissimilatie
Gevonden op http://biologiepagina.nl/Havo4/N5energie/begrippenlijst.htm

compensatiepunt

Lichtintensiteit waarbij de intensiteit van fotosynthese en aërobe dissimilatie aan elkaar gelijk zijn. Bij het compensatiepunt is er geen koolstofdioxideopname of -afgifte en geen zuurstofopname of afgifte.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.