Zoek op

compiler

I compiler zelfst.naamw. informatica computerprogramma dat een in een brontaal geschreven programma (broncode) vertaalt in een semantisch equivalent programma in een doeltaal (objectcode) (en meestal tegelijk met andere programma´s 'linkt') III compiler werkw. informatica|fra compileren Bro...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/compiler

Compiler

Een compiler (letterlijk samensteller of opbouwer) is een computerprogramma dat een in een brontaal geschreven programma vertaalt in een semantisch equivalent programma in een doeltaal. Het vertalen of omzetten wordt compilatie of compileren genoemd. Met compiler wordt voornamelijk een programma bedoeld dat een programma in een hogere programmeert...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Compiler

Compiler

Vertaalprogramma dat leesbare programma’s (broncode in een bepaalde programmeertaal) omzet naar een formaat dat door de computer is te lezen, zoals een .EXE bestand onder DOS.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10230

compiler

Programma dat broncode van een hogere programmeertaal vertaalt naar machinetaal.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10433

Compiler

voegt programmacode samen tot objectcode en controleert de programmacode op syntaxfouten; compiler en linker kunnen in een programma zijn uitgevoerd; zie ook linker
Gevonden op http://www.ming-automatisering.nl/Definities/

compiler

Vertaalprogramma dat leesbare programma's (broncode in een bepaalde programmeertaal) omzet naar instructies in machinetaal. Het gecompileerde programma wordt een executable genoemd en heeft als extensie bijvoorbeeld .EXE (onder MS-DOS).
Gevonden op http://www.webmasterwoordenboek.nl/c.php?id=3442

Compiler

(Programma dat in staat is de broncode van een programmeertaal te vertalen naar machinetaal.)
Gevonden op http://www.webwoordenboek.be/verklaring/headers

Compiler

Een compiler is software die broncode omzet (compileert) in software.
Gevonden op https://coffeeit.nl/definities

Compiler

Een programma dat een programma in machinetaal opstelt uit opdrachten geschreven in een brontaal. Het programma is complexer dan een assembler omdat : 1 de opdracht in symbolische taal niet een op een te vertalen is in machinecode; 2 bibliotheeksubroutines kunnen worden aangeroepen; 3 onderlinge verbindingen tussen verschillende delen van het progr...
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Compiler

Een compiler vertaalt een computer programma van de ene taal naar de andere. B.v. C naar Assembly. Veelal dus een vertaling naar een lagere taal (dichter bij de machine dus). Het resultaat van een compiler kan dus b.v. een programma zijn wat direct onder Windows kan werken zonder extra hulpmiddelen.
Gevonden op https://www.weethet.nl/dutch/glossary.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.