Zoek op

Consummatie

Illustratie uit het Middeleeuwse boek Tacuinum Sanitatis.Consummatie van een huwelijk is voor het eerst hebben van geslachtsgemeenschap na het sluiten van een huwelijk. Het woord consummatie (het afgeleide werkwoord is consummeren) is ontleend aan het Latijnse woord `consummare`, dat `voltrekken` of `voltooien` betekent. Consummatie dient ni...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Consummatie

Consummatie

Let op: Spelling van 1858 voleinding, volbrenging; ook verzameling, opmaking van de rekening. Consummeren, voleinden, volbrengen, beslissen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

consummatie

voltrekking, i.h.b. realisatie van het huwelijk (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/consummatie
Geen exacte overeenkomst gevonden.