Zoek op

competentie

staatskundig - politiek: 1. bevoegdheid van de rechter om in een bepaald geschil recht te spreken; 2. bevoegdheid van de ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/competentie

competentie

staatskundig - politiek: bepaalt welk gerecht op geografische gronden competent is om een zaak te beoordelen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/competentie

competentie

staatsrecht: bevoegdheid van de rechter om in een bepaald geschil recht te spreken. De absolute ~ bepaalt welk gerecht competent ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/competentie

competentie

vermogensrecht: het kunnen en mogen uitoefenen van bepaalde taken of beroepen. Bijv. de rechterlijke ~ om over een geschil ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/competentie

competentie

Ook rechtsbevoegdheid. Hiermee wordt de bevoegdheid van de rechter aangeduid om recht te spreken in een bepaald geschil. Een rechtsinstantie is competent als deze een vanuit overheidswege een bevoegdheid heeft om burgers aan de wet te onderwerpen. De absolute competentie bepaalt welk type gerecht competent is om een zaak te beoordelen, bijvoorbeeld...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/competentie

competentie

de competentie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [kɔmpə'tɛn(t)si] Verbuigingen:   competentie|s (meerv.) 1) het competent (1) zijn Voorbeelden:   `sociale competentie`, `competenties managen in een organisatie`Synoniemen:   bekwaamheid, kun...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/competentie

competentie

•een ontwikkelbaar vermogen van mensen waarmee ze in voorkomende situaties adequaat, gemotiveerd, proces- en resultaatgericht kunnen handelen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/competentie

competentie

deskundigheid, bevoegdheid
Jaar van herkomst: 1551-1600 (WNT verblind )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Competentie

Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen om in voorkomende situaties op adequate, doelbewuste en gemotiveerde wijze proces- en resultaatgericht te handelen, dat wil zeggen passende procedures te kiezen en toe te passen om de juiste resultaten te bereiken. Competenties zijn samengesteld van karakter, verwijzen naar onderliggende vaardigh...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10128

competentie

een geïntegreerd geheel van kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes. Het is het vermogen om beroepstaken die essentieel zijn voor een functie-rol adequaat te verrichten. Een competente student is in een bepaalde context in staat om de meest geschikte handelingen en hulpmiddelen te kiezen om beroepstaken uit te voeren en het beoogde resultaat ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10192

Competentie

Geeft aan welke rechter bevoegd is voor welke soort zaak.
Zie ook: Absolute competentie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Competentie

De reële en individuele capaciteit om (theoretische en praktische) kennis, vaardigheden en attitudes in het handelen aan te wenden, in functie van de concrete dagelijkse en veranderende werksituatie en in functie van persoonlijke en maatschappelijke activiteiten. Het gaat dus zowel om algemene (transversale) competenties als beroepsspecifieke comp...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10652

Competentie

Geeft aan welke rechter bevoegd is voor welke soort zaak. Zie ook: Absolute competentie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11109

Competentie

Competentie is het vermogen om een taak met de juiste kennis en vaardigheden te verrichten. In feite staat adequaat handelen daarbij centraal. In advertenties en vacatures worden vaak de competenties beschreven van de persoon die wordt gevraagd. Communicatief, flexibel of klantgericht zijn veel voorkomende eigenschappen van personen waar naar gezoc...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Competentie

competentie

bevoegdheid; taalk. onderliggend taalvermogen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/competentie

Competentie

Een competentie is een vereiste vanuit de functie waarbij de werknemer kennis, houding en vaardigheden zodanig weet toe te passen dat het leidt tot succesvol gedrag in moeilijke situaties (In het Engels: competence required). Werkgevers zijn via hun HRM op zoek naar mensen die competent zijn. Een competentie is een persoonlijke kwaliteit van iema.....
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

competentie

ergens geschikt voor zijn vb: deze jongen heeft veel competenties Synoniemen: capaciteit bekwaamheid
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=competentie

Competentie

Geeft aan welke rechter bevoegd is voor welke soort zaak.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages

Competentie

Geeft aan welke rechter bevoegd is voor welke soort zaak. Zie ook: Absolute competentie.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

Competentie

Kennis, autoriteit
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Competentie

Succesvol werkgedrag. Het betreft gedrag dat zichtbaar en functioneel is in een werksituatie en waartoe de uitvoerder bereid, bevoegd en in staat is.
Gevonden op http://www.van-osch.com/bwlrgw.htm

Competentie

Gedrag, vaardigheid of handeling waartoe iemand bevoegd, bereid en in staat is.
Gevonden op http://www.van-osch.com/termen.doc

Competentie

[Nederlands] Vaardigheid, kennis en attitude
Gevonden op https://quizlet.com/110152882/nederland-flash-cards/

Competentie

Het geheel van kennis, vaardigheden en attituden om in een bepaalde beroepssituatie adequaat te functioneren. Loopbaancompetenties: het geheel van kennis, vaardigheden en attituden die werkenden nodig hebben om hun loopbaan te ontwikkelen. Burgerschapscompetenties: competenties die mensen nodig hebben voor het maatschappelijk functioneren. Zie ook ...
Gevonden op https://www.mboraad.nl/begrippenlijst
Geen exacte overeenkomst gevonden.