Zoek op

afdeling

rechtswetenschap: onderdeel van een ambtelijk bureau of van een college, ministerie, griffie, gemeentesecretarie, Raad ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/afdeling

afdeling

de afdeling zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ˈɑvdelɪŋ] Verbuigingen:   afdeling|en (meerv.) onderdeel van een bedrijf of instelling Voorbeeld:   `kraamafdeling`Synoniemen:   sectie, unit © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/afdeling

AFDELING

1) Afgesloten ruimte 2) Agentschap 3) Branche 4) Categorie 5) Compartiment 6) Coupé 7) Deel 8) Departement 9) Detachement 10) District 11) Divisie 12) Eenheid 13) Eskadron 14) Gedeelte 15) Groep 16) Hokje 17) Hoofdstuk 18) Huisje 19) Instantie 20) Kader 21) Kamer 22) Kapittel 23) Kategorie 24) Klas 25) Klasse 26) Legerafdeling 27) Onderdeel 28) Pl...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AFDELING/1

Afdeling

Een afdeling is een onderdeel van iets. Zie voor meer informatie: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Afdeling

Afdeling

[leger] - Een afdeling is in de Koninklijke Landmacht het artillerie-equivalent van een bataljon. Tot begin jaren `90 van de 20e eeuw beschikte een afdeling in Nederland over ongeveer 400 kanonniers, verdeeld over vier batterijen, waarvan één stafverzorgingsbatterij. Tegenwoordig beschikt een afdeling over ca. 275 kanonni...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Afdeling_(leger)

afdeling

•groep van werknemers die aan dezelfde taken werken. •gedeelte van een groep.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/afdeling

Afdeling

Een maakbare organisatorische eenheid bestaande uit samenhangende functies van individuele personen. (http://www.digital-architecture.net-scripties-Ondernemingstypering%20uit%20architectuurcontext.doc)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Afdeling

Een duurzame zelforganisatie van vrijwilligers als een elementair onderdeel van een sociaal-culturele vereniging. De vrijwilligers nemen de verantwoordelijkheid op voor de bestuurlijke en inhoudelijke werking van de afdeling.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10652

afdeling

deel van winkel, ziekenhuis, enz. vb: dit is de afdeling waar we schoenen verkopen
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=afdeling

afdeling

[Nederlands] deel van een groter geheel
Gevonden op https://quizlet.com/104675791/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.