Zoek op

convergentiecriteria

internationaal: De eisen waaraan volgens het verdrag van Maastricht landen moesten voldoen om aan de Economische en Monetaire ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=convergentiecriteria

Convergentiecriteria

Voorwaarden waaraan een land moet voldoen om lid te mogen worden van de EMU.
Gevonden op https://www.finler.nl/convergentiecriteria/

Convergentiecriteria

De term convergentiecriteria heeft te maken met de 2e fase van de EMU. Omdat destijds de deelnemende economieën geen grote onderlinge verschillen mochten vertonen zijn er 5 convergentiecriteria afgesproken. Twee daarvan zijn dat de deelnemende landen hun begrotingstekort onder de 3% moeten houden en de staatsschuld mag niet meer bedragen dan 60%....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Convergentiecriteria

Convergentiecriteria

Convergentiecriteria zijn de voorwaarden waaraan EU-lidstaten moeten voldoen om toe te mogen treden tot de EMU en de Euro in te mogen voeren.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/convergentiecriteria
Geen exacte overeenkomst gevonden.